CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Introductions

• Dịch vụ vận tải: o Vận tải đường biển và đường hàng không o LCL và FCL cho cả lô hàng xuất nhập khẩu o Lợi thế đặc biệt trong xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nội Á và Úc • Dịch v...

See more >>

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97629 | 19-04-2024 15:42

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'RQ Daily 20 Days
Direct
₫7,174,080
Detail:
THC ₫5,851,200 / Cont
BILL ₫1,068,480 / Cont
SEAL ₫254,400 / Cont
₫76,320,000 ₫83,494,080 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 13,268 Viewed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97628 | 19-04-2024 15:41

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'RQ Daily 20 Days
Direct
₫7,174,080
Detail:
THC ₫5,851,200 / Cont
BILL ₫1,068,480 / Cont
SEAL ₫254,400 / Cont
₫78,864,000 ₫86,038,080 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 102 Viewed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #16887 | 03-04-2024 09:39

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Houston, Harris, Texas, United States
Freight cost: ₫137,335,000/ 40RF
Expiry date: 30-04-2024
T/T: 32 Days
ETD: 15/04/2024
Notes: POD: Atlanta, GA/ 6600$; Columbus, OH/6500$; Dallas, TX/7700$; Denver, CO/5400$; Detroit, MI/5300$; Kansas City, KS/5100$; Louisville, KY/5600$; Memphis, TN/5100$; Perth Amboy, 08861 NJ/5100$; College Park, 30349 GA/6100$; Mobile/5600$; Tampa/5600$; Jacksonville/5400.
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 716 Viewed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97447 | 15-04-2024 09:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫4,663,850
Detail:
THC ₫3,403,350 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫52,310,750 ₫56,974,600 30-04-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Daily 20 Days
Direct
₫6,176,450
Detail:
THC ₫4,915,950 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫65,546,000 ₫71,722,450 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 350 Viewed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97448 | 15-04-2024 09:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RQ Daily 35 Days
Direct
₫7,613,420
Detail:
THC ₫6,302,500 / Cont
BILL ₫1,058,820 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫108,403,000 ₫116,016,420 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 182 Viewed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

Ref #97467 | 15-04-2024 10:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Wed 35 Days
Direct
₫4,663,850
Detail:
THC ₫3,403,350 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫68,067,000 ₫72,730,850 30-04-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Wed 35 Days
Direct
₫6,176,450
Detail:
THC ₫4,915,950 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫86,974,500 ₫93,150,950 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,258 Viewed

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS GIA LINH

22-01-2024 14:16

country
Estore Establishment Date : 22 Jan 2024