CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Contact person: Mr. Ducan James

Pos: Phó phòng Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Contact person: Mr. Ducan James

Pos: Phó phòng Kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham khảo giá thì liên hệ chúng tôi 24/7 để được hỗ trợ miễn phí.

See more >>
 • Cao ốc ST Moritz, 1014 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • +849****** Show
 • https://phaata.com/100000000003912

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #99286 | 17-05-2024 14:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Daily 7 Days
Direct
₫8,154,240
Detail:
THC ₫6,880,140 / Cont
BILL ₫1,019,280 / B/L
SEAL ₫254,820 / Cont
₫13,378,050 ₫21,532,290 15-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,565 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #99227 | 16-05-2024 16:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Daily 28 Days
Transit
₫4,841,580
Detail:
THC ₫3,567,480 / Cont
BILL ₫1,019,280 / B/L
SEAL ₫254,820 / Cont
₫135,054,600 ₫139,896,180 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Daily 28 Days
Transit
₫6,625,320
Detail:
THC ₫5,351,220 / Cont
BILL ₫1,019,280 / B/L
SEAL ₫254,820 / Cont
₫161,810,700 ₫168,436,020 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 908 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #99226 | 16-05-2024 16:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'HQ Daily 28 Days
Transit
₫6,625,320
Detail:
THC ₫5,351,220 / Cont
BILL ₫1,019,280 / B/L
SEAL ₫254,820 / Cont
₫136,328,700 ₫142,954,020 31-05-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 26 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97956 | 26-04-2024 15:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Kaohsiung
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Daily 4 Days
Direct
₫1,272,900
Detail:
BILL ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫1,782,060 ₫3,054,960 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,206 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97626 | 19-04-2024 14:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Mon/ Fri 27 Days
Transit
₫4,706,400
Detail:
THC ₫3,434,400 / Cont
BILL ₫1,017,600 / B/L
SEAL ₫254,400 / Cont
₫33,072,000 ₫37,778,400 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 14,243 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97574 | 17-04-2024 13:48

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫1,272,000
Detail:
BILL ₫1,017,600 / B/L
SEAL ₫254,400 / Cont
₫2,289,600 ₫3,561,600 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 12,682 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97534 | 16-04-2024 13:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
₫2,521,000 ₫3,781,500 30-04-2024
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
₫4,285,700 ₫5,546,200 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,070 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97533 | 16-04-2024 13:45

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
₫2,521,000 ₫3,781,500 30-04-2024
Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
₫4,285,700 ₫5,546,200 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 156 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97532 | 16-04-2024 13:43

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
20'GP Daily 4 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
₫2,521,000 ₫3,781,500 30-04-2024
Ho Chi Minh
Kaohsiung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
40'HQ Daily 4 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
₫4,285,700 ₫5,546,200 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 145 Viewed

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU PHƯỚC LỘC

Ref #97261 | 10-04-2024 10:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Tue/ Fri 15 Days
Transit
₫4,649,050
Detail:
THC ₫3,392,550 / Cont
BILL ₫1,005,200 / B/L
SEAL ₫251,300 / Cont
₫14,324,100 ₫18,973,150 30-04-2024
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Tue/ Fri 15 Days
Transit
₫6,156,850
Detail:
THC ₫4,900,350 / Cont
BILL ₫1,005,200 / B/L
SEAL ₫251,300 / Cont
₫27,140,400 ₫33,297,250 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9,047 Viewed