đông á logistics

đông á logistics

Contact person: Ms. nga nguyễn

Pos: PRICING

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

đông á logistics

Contact person: Ms. nga nguyễn

Pos: PRICING

Location: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ĐÔNG Á Luôn quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cũng như chất lượng về phương tiện vận chuyển và sự tiện ích, nhằm mang tới cho Quý khách hàng có nh...

See more >>

đông á logistics

Ref #97606 | 19-04-2024 10:38

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
General Cargo
Wed/ Fri/ Sun 6 Days
Direct
127,200
₫/cbm
-
₫1,272,000
D/O ₫636,000 / Set
CFS ₫381,600 / CBM
THC ₫127,200 / CBM
CIC ₫127,200 / CBM
₫1,399,200 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 48,781 Viewed

đông á logistics

Ref #97605 | 19-04-2024 10:35

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Daily 6 Days
Direct
₫7,759,200
Detail:
THC ₫3,307,200 / Cont
DO ₫1,017,600 / Cont
CIC ₫3,052,800 / Cont
CLEANING CONT ₫381,600 / Cont
₫4,070,400 ₫11,829,600 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Daily 6 Days
Direct
₫12,338,400
Detail:
THC ₫4,833,600 / Cont
DO ₫1,017,600 / Cont
CIC ₫6,105,600 / Cont
CLEANING CONT ₫381,600 / Cont
₫11,193,600 ₫23,532,000 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫12,338,400
Detail:
THC ₫4,833,600 / Cont
DO ₫1,017,600 / Cont
CIC ₫6,105,600 / Cont
CLEANING CONT ₫381,600 / Cont
₫11,193,600 ₫23,532,000 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,632 Viewed

đông á logistics

Ref #97566 | 17-04-2024 10:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Tue/ Fri 4 Days
Direct
₫5,672,250
Detail:
THC ₫3,529,400 / Cont
DO ₫1,008,400 / B/L
CLEANING FEE ₫126,050 / Cont
CIC ₫1,008,400 / Cont
₫252,100 ₫5,924,350 30-04-2024
Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Tue/ Fri 4 Days
Direct
₫8,319,300
Detail:
THC ₫5,294,100 / Cont
DO ₫1,008,400 / B/L
CLEANING FEE ₫252,100 / Cont
CIC ₫1,764,700 / Cont
₫252,100 ₫8,571,400 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,415 Viewed

đông á logistics

Ref #97564 | 17-04-2024 09:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Hai Phong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,260,500
Detail:
LOLO ₫1,260,500 / Cont
₫5,042,000 ₫6,302,500 30-04-2024
Ho Chi Minh
Hai Phong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,638,650
Detail:
LOLO ₫1,638,650 / Cont
₫8,571,400 ₫10,210,050 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,102 Viewed

đông á logistics

Ref #97563 | 17-04-2024 09:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Mon/ Wed/ Fri 45 Days
Transit
₫6,806,700
Detail:
THC ₫3,655,450 / Cont
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
ENS ₫882,350 / B/L
TELEX RELEASE ₫1,008,400 / B/L
₫46,638,500 ₫53,445,200 30-04-2024
Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Mon/ Wed/ Fri 45 Days
Transit
₫7,941,150
Detail:
THC ₫4,789,900 / Cont
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
ENS ₫882,350 / B/L
TELEX RELEASE ₫1,008,400 / B/L
₫85,714,000 ₫93,655,150 30-04-2024
Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Mon/ Wed/ Fri 45 Days
Transit
₫7,941,150
Detail:
THC ₫4,789,900 / Cont
BILL ₫1,008,400 / B/L
SEAL ₫252,100 / Cont
ENS ₫882,350 / B/L
TELEX RELEASE ₫1,008,400 / B/L
₫85,714,000 ₫93,655,150 30-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 223 Viewed

đông á logistics

14-03-2024 10:51

country
Estore Establishment Date : 14 Mar 2024