QA Shipping

QA Shipping

Contact person: Mr. Phúc Phạm

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

QA Shipping

Contact person: Mr. Phúc Phạm

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics, QA Shipping tự tin mang đến các dịch vụ uy tín sau: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển...

See more >>
  • 4.29, Tầng 5, Khu Officetel, Tòa nhà Lavita Charm, Số 46 Ðuờng số 1, Phuờng Truờng Thọ, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • +840****** Show
  • https://phaata.com/100000000004043

Info contact

  • 4.29, Tầng 5, Khu Officetel, Tòa nhà Lavita Charm, Số 46 Ðuờng số 1, Phuờng Truờng Thọ, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • +840****** Show
  • https://phaata.com/100000000004043