Royal Container Intermodal

Royal Container Intermodal

Contact person: Mr. Lợi Đinh

Pos: Sales Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Royal Container Intermodal

Contact person: Mr. Lợi Đinh

Pos: Sales Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Xin chào quý khách hàng! Cảm ơn đã quan tâm đến công ty của chúng tôi! Chúng tôi là công ty Royal Container Intermodal. Chuyên cung cấp dịch vụ: Vận chuyển hàng hóa NHẬP KHẨU từ các nước về Việt Na...

See more >>
 • 2nd Floor, Melody Tower, 651-653 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam
 • +842****** Show
 • www.royal-intermodal.com.vn

Royal Container Intermodal

Ref #101577 | 05-07-2024 08:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
20'GP Fri/ Sun 12 Days
Transit
₫6,240,150
Detail:
THC ₫3,693,150 / Cont
BILL ₫1,146,150 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,146,150 / B/L
₫1,018,800 ₫7,258,950 15-07-2024
Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'GP Fri/ Sun 12 Days
Transit
₫7,513,650
Detail:
THC ₫4,966,650 / Cont
BILL ₫1,146,150 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,146,150 / B/L
₫1,782,900 ₫9,296,550 15-07-2024
Ho Chi Minh
Manila North Harbour
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'HQ Fri/ Sun 12 Days
Transit
₫7,513,650
Detail:
THC ₫4,966,650 / Cont
BILL ₫1,146,150 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,146,150 / B/L
₫1,782,900 ₫9,296,550 15-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,430 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #102207 | 11-07-2024 16:04

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Apapa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Apapa, Nigeria
20'GP Mon 46 Days
Transit
₫6,238,925
Detail:
THC ₫3,692,425 / Cont
BILL ₫1,145,925 / Cont
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,925 / Cont
₫127,961,625 ₫134,200,550 31-07-2024
Ho Chi Minh
Apapa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Apapa, Nigeria
40'GP Mon 46 Days
Transit
₫7,894,150
Detail:
THC ₫5,347,650 / Cont
BILL ₫1,145,925 / Cont
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,925 / Cont
₫204,356,625 ₫212,250,775 31-07-2024
Ho Chi Minh
Apapa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Apapa, Nigeria
40'HQ Mon 46 Days
Transit
₫7,894,150
Detail:
THC ₫5,347,650 / Cont
BILL ₫1,145,925 / Cont
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,925 / Cont
₫204,356,625 ₫212,250,775 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,875 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Guangzhou (CAN)
Ho Chi Minh (SGN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Daily 1 Days
Direct
28,017
₫/kg
₫2,676,897
Detail:
THC ₫2,038 / Kg
X-RAY ₫509 / Kg
AWB ₫891,450 / AWB
AMS ₫891,450 / AWB
Handling ₫891,450 / Shipment
₫2,704,914 15-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 92,349 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #102279 | 12-07-2024 15:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
London
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
20'GP Wed/ Sun 57 Days
Transit
₫6,238,925
Detail:
THC ₫3,692,425 / Cont
BILL ₫1,145,925 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,925 / B/L
₫116,629,700 ₫122,868,625 31-07-2024
Ho Chi Minh
London
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
40'GP Wed/ Sun 57 Days
Transit
₫7,512,175
Detail:
THC ₫4,965,675 / Cont
BILL ₫1,145,925 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,925 / B/L
₫223,582,700 ₫231,094,875 31-07-2024
Ho Chi Minh
London
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
40'HQ Wed/ Sun 57 Days
Transit
₫7,512,175
Detail:
THC ₫4,965,675 / Cont
BILL ₫1,145,925 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,925 / B/L
₫223,582,700 ₫231,094,875 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,039 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #102006 | 09-07-2024 10:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Beira
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Beira, Mozambique
20'GP Mon/ Tue/ Thu/ Fri 36 Days
Transit
₫5,091,600
Detail:
THC ₫3,691,410 / Cont
BILL ₫1,145,610 / Cont
SEAL ₫254,580 / Cont
₫152,111,550 ₫157,203,150 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,622 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #101404 | 02-07-2024 16:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Tue/ Wed/ Thu/ Fri 28 Days
Transit
₫6,238,680
Detail:
THC ₫3,692,280 / Cont
BILL ₫1,145,880 / Cont
SEAL ₫254,640 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,145,880 / Cont
₫27,373,800 ₫33,612,480 15-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,273 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #101297 | 01-07-2024 08:42

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
General Cargo
Tue/ Sat 7 Days
Direct
1,146,285
₫/cbm
₫5,171,019
Detail:
DOC ₫1,783,110 / Set
CFS ₫1,018,920 / CBM
VGM ₫891,555 / Set
CUSTOMS ₫1,273,650 / Set
THC ₫203,784 / CBM
-
₫6,317,304 15-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,045 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #101074 | 25-06-2024 11:55

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Dili
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Dili, Timor Timur, Indonesia
20'GP Tue/ Wed/ Fri 22 Days
Transit
₫6,241,375
Detail:
THC ₫3,693,875 / Cont
BILL ₫1,146,375 / B/L
SEAL ₫254,750 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,146,375 / B/L
₫44,581,250 ₫50,822,625 14-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 8,079 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #101211 | 27-06-2024 16:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Yokohama
Hai Phong
Yokohama, Kanagawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Tue/ Wed/ Thu 10 Days
Transit
₫8,789,565
Detail:
THC ₫3,694,165 / Cont
DO ₫1,146,465 / B/L
HANDLING ₫891,695 / Cont
EIC ₫1,401,235 / Cont
DCAF ₫1,656,005 / B/L
₫12,738,500 ₫21,528,065 15-07-2024
Yokohama
Hai Phong
Yokohama, Kanagawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Tue/ Wed/ Thu 10 Days
Transit
₫11,464,650
Detail:
THC ₫4,968,015 / Cont
DO ₫1,146,465 / B/L
HANDLING ₫891,695 / Cont
EIC ₫2,802,470 / Cont
DCAF ₫1,656,005 / B/L
₫22,929,300 ₫34,393,950 15-07-2024
Yokohama
Hai Phong
Yokohama, Kanagawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Tue/ Wed/ Thu 10 Days
Transit
₫11,464,650
Detail:
THC ₫4,968,015 / Cont
DO ₫1,146,465 / B/L
HANDLING ₫891,695 / Cont
EIC ₫2,802,470 / Cont
DCAF ₫1,656,005 / B/L
₫22,929,300 ₫34,393,950 15-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,725 Viewed

Royal Container Intermodal

Ref #101027 | 24-06-2024 08:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Sat 8 Days
Direct
₫9,957,988
Detail:
THC ₫3,438,180 / Cont
DO ₫1,146,060 / Cont
EIC ₫2,801,480 / Cont
EMCI ₫280,148 / Cont
HANDLING ₫891,380 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,400,740 / Cont
₫27,250,760 ₫37,208,748 30-06-2024
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Sat 8 Days
Direct
₫12,020,896
Detail:
THC ₫4,966,260 / Cont
DO ₫1,146,060 / Cont
EIC ₫3,056,160 / Cont
EMCI ₫560,296 / Cont
HANDLING ₫891,380 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,400,740 / Cont
₫31,070,960 ₫43,091,856 30-06-2024
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Sat 8 Days
Direct
₫12,020,896
Detail:
THC ₫4,966,260 / Cont
DO ₫1,146,060 / Cont
EIC ₫3,056,160 / Cont
EMCI ₫560,296 / Cont
HANDLING ₫891,380 / Cont
TELEX RELEASE (IF ANY) ₫1,400,740 / Cont
₫31,070,960 ₫43,091,856 30-06-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,842 Viewed