Panda Logistics

Panda Logistics

Contact person: Ms. Vivian Phạm

Pos: Sales Staff

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Panda Logistics

Contact person: Ms. Vivian Phạm

Pos: Sales Staff

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận hàng bằng đường biển, đường hàng không, đường bộ, trucking, hàng express, thủ tục hải quan,... Công ty chúng tôi có trụ sở chính ở Đài Loan v...

See more >>
 • Lầu 5, Tòa nhà International Plaza, số 343 đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.
 • +848****** Show
 • https://pandalog.com.vn/

Panda Logistics

Ref #102295 | 12-07-2024 16:27

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Tue 45 Days
Direct
₫6,874,200
Detail:
THC ₫3,564,400 / Cont
BILL ₫1,018,400 / B/L
SEAL ₫254,600 / Cont
TELEX ₫1,018,400 / B/L
ENS ₫1,018,400 / B/L
₫137,484,000 ₫144,358,200 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,703 Viewed

Panda Logistics

Ref #102259 | 12-07-2024 15:05

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Thu 10 Days
Direct
₫6,875,550
Detail:
THC ₫3,565,100 / Cont
BILL ₫1,018,600 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX ₫1,018,600 / B/L
AMS ₫1,018,600 / B/L
₫1,909,875 ₫8,785,425 31-07-2024
Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
40'GP Thu 10 Days
Direct
₫8,912,750
Detail:
THC ₫5,602,300 / Cont
BILL ₫1,018,600 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX ₫1,018,600 / B/L
AMS ₫1,018,600 / B/L
₫3,437,775 ₫12,350,525 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 941 Viewed

Panda Logistics

Ref #102257 | 12-07-2024 15:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Tianjin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
20'GP Thu 10 Days
Direct
₫6,875,550
Detail:
THC ₫3,565,100 / Cont
BILL ₫1,018,600 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX ₫1,018,600 / B/L
AMS ₫1,018,600 / B/L
₫1,909,875 ₫8,785,425 31-07-2024
Ho Chi Minh
Tianjin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'GP Thu 10 Days
Direct
₫8,912,750
Detail:
THC ₫5,602,300 / Cont
BILL ₫1,018,600 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
TELEX ₫1,018,600 / B/L
AMS ₫1,018,600 / B/L
₫3,437,775 ₫12,350,525 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5 Viewed

Panda Logistics

Ref #102253 | 12-07-2024 15:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Fri 10 Days
Direct
₫6,875,550
Detail:
THC ₫3,565,100 / Cont
BILL ₫1,018,600 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
AMS ₫1,018,600 / B/L
TELEX ₫1,018,600 / B/L
₫1,909,875 ₫8,785,425 31-07-2024
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Fri 10 Days
Direct
₫8,912,750
Detail:
THC ₫5,602,300 / Cont
BILL ₫1,018,600 / B/L
SEAL ₫254,650 / Cont
AMS ₫1,018,600 / B/L
TELEX ₫1,018,600 / B/L
₫3,437,775 ₫12,350,525 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7 Viewed

Panda Logistics

Ref #102187 | 11-07-2024 10:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Surabaya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
20'GP Fri 10 Days
Transit
₫5,855,340
Detail:
THC ₫3,564,120 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
TELEX ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫22,912,200 ₫28,767,540 31-07-2024
Ho Chi Minh
Surabaya
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
40'GP Fri 10 Days
Transit
₫7,891,980
Detail:
THC ₫5,600,760 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
TELEX ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫38,187,000 ₫46,078,980 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,315 Viewed

Panda Logistics

Ref #102186 | 11-07-2024 10:36

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Semarang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
20'GP Thu 10 Days
Transit
₫5,855,340
Detail:
THC ₫3,564,120 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
TELEX ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫22,912,200 ₫28,767,540 31-07-2024
Ho Chi Minh
Semarang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
40'GP Thu 10 Days
Transit
₫7,891,980
Detail:
THC ₫5,600,760 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
TELEX ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫38,187,000 ₫46,078,980 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 26 Viewed

Panda Logistics

Ref #102184 | 11-07-2024 10:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Fri 10 Days
Transit
₫5,855,340
Detail:
THC ₫3,564,120 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
TELEX ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫22,912,200 ₫28,767,540 31-07-2024
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Fri 10 Days
Transit
₫7,891,980
Detail:
THC ₫5,600,760 / Cont
BILL ₫1,018,320 / B/L
TELEX ₫1,018,320 / B/L
SEAL ₫254,580 / Cont
₫38,187,000 ₫46,078,980 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 23 Viewed

Panda Logistics

Ref #101521 | 03-07-2024 15:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thu 25 Days
Direct
₫5,858,100
Detail:
THC ₫3,565,800 / Cont
BILL ₫1,018,800 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX ₫1,018,800 / B/L
₫61,128,000 ₫66,986,100 15-07-2024
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Thu 25 Days
Direct
₫7,895,700
Detail:
THC ₫5,603,400 / Cont
BILL ₫1,018,800 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX ₫1,018,800 / B/L
₫81,504,000 ₫89,399,700 15-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11,238 Viewed

Panda Logistics

Ref #101520 | 03-07-2024 15:15

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Sat 12 Days
Direct
₫5,858,100
Detail:
THC ₫3,565,800 / Cont
BILL ₫1,018,800 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX ₫1,018,800 / B/L
₫68,769,000 ₫74,627,100 14-07-2024
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Sat 12 Days
Direct
₫7,895,700
Detail:
THC ₫5,603,400 / Cont
BILL ₫1,018,800 / B/L
SEAL ₫254,700 / Cont
TELEX ₫1,018,800 / B/L
₫91,692,000 ₫99,587,700 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 162 Viewed

Panda Logistics

Ref #101348 | 01-07-2024 16:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
20'GP Thu 50 Days
Direct
₫6,875,280
Detail:
THC ₫3,564,960 / Cont
BILL ₫1,018,560 / B/L
SEAL ₫254,640 / Cont
TELEX ₫1,018,560 / B/L
AMS ₫1,018,560 / B/L
₫215,552,760 ₫222,428,040 14-07-2024
Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'GP Thu 50 Days
Direct
₫8,912,400
Detail:
THC ₫5,602,080 / Cont
BILL ₫1,018,560 / B/L
SEAL ₫254,640 / Cont
TELEX ₫1,018,560 / B/L
AMS ₫1,018,560 / B/L
₫238,088,400 ₫247,000,800 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,575 Viewed