Sas International Freight Forwarding JSC

Sas International Freight Forwarding JSC

Contact person: Mr. Trí Tịnh Tiêu

Pos: Chuyên viên Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Sas International Freight Forwarding JSC

Contact person: Mr. Trí Tịnh Tiêu

Pos: Chuyên viên Sale

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Công ty cổ phần giao nhận quốc tế SAS chuyên về cước hàng Sea/Air.Ngoài ra công ty còn cung cấp các dịch vụ trucking nội địa /cross-border , lưu kho, khai hải quan ....

See more >>
  • Tầng 5 Tòa nhà 28 Trường Sơn, Số 28 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://phaata.com/100000000004101

Sas International Freight Forwarding JSC

Ref #100670 | 13-06-2024 10:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Puerto Quetzal
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Puerto Quetzal, Guatemala
40'HQ Wed 46 Days
Transit
₫9,166,320
Detail:
THC ₫5,347,020 / Cont
BILL ₫1,273,100 / B/L
SEAL ₫254,620 / Cont
Telex release ₫1,145,790 / B/L
Amend Fee ₫1,145,790 / B/L
₫183,835,640 ₫193,001,960 14-06-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 2,885 Viewed

Sas International Freight Forwarding JSC

13-06-2024 09:38

country
Estore Establishment Date : 13 Jun 2024