FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. My Nguyen

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Contact person: Ms. My Nguyen

Pos: Trưởng phòng kinh doanh

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Là một doanh nghiệp nổi bật trong ngành dịch vụ vận chuyển, công ty TNHH LOGISTICS FV đã triển khai nhiều dịch vụ đa dạng để vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi trên thế giới. Đem đến sự phục v...

See more >>

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #102151 | 10-07-2024 15:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Daily 25 Days
Transit
₫5,651,676
Detail:
THC ₫3,309,540 / Cont
BILL ₫967,404 / Cont
SEAL ₫229,122 / Cont
TELEX ₫763,740 / Cont
ISPS ₫381,870 / Cont
₫63,645,000 ₫69,296,676 20-07-2024
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Daily 25 Days
Transit
₫7,179,156
Detail:
THC ₫4,837,020 / Cont
BILL ₫967,404 / Cont
SEAL ₫229,122 / Cont
TELEX ₫763,740 / Cont
ISPS ₫381,870 / Cont
₫94,194,600 ₫101,373,756 20-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 196 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #102152 | 10-07-2024 15:08

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Daily 20 Days
Transit
₫5,651,676
Detail:
THC ₫3,309,540 / Cont
BILL ₫967,404 / Cont
SEAL ₫229,122 / Cont
TELEX ₫763,740 / Cont
ISPS ₫381,870 / Cont
₫20,366,400 ₫26,018,076 31-07-2024
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Daily 20 Days
Transit
₫7,179,156
Detail:
THC ₫4,837,020 / Cont
BILL ₫967,404 / Cont
SEAL ₫229,122 / Cont
TELEX ₫763,740 / Cont
ISPS ₫381,870 / Cont
₫39,459,900 ₫46,639,056 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,604 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #102171 | 11-07-2024 09:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,960,266
Detail:
BILL ₫967,404 / Cont
SEAL ₫229,122 / Cont
TELEX ₫763,740 / Cont
₫1,782,060 ₫3,742,326 31-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫1,960,266
Detail:
BILL ₫967,404 / Cont
SEAL ₫229,122 / Cont
TELEX ₫763,740 / Cont
₫2,800,380 ₫4,760,646 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,188 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #101095 | 25-06-2024 15:35

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,961,575
Detail:
BILL ₫968,050 / Cont
SEAL ₫229,275 / Cont
TELEX ₫764,250 / Cont
₫1,273,750 ₫3,235,325 15-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,961,575
Detail:
BILL ₫968,050 / Cont
SEAL ₫229,275 / Cont
TELEX ₫764,250 / Cont
₫2,038,000 ₫3,999,575 15-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,166 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #100949 | 20-06-2024 14:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thu/ Sun 2 Days
Direct
₫1,706,289
Detail:
BILL ₫967,746 / Cont
SEAL ₫229,203 / Cont
TELEX ₫509,340 / Cont
₫1,782,690 ₫3,488,979 31-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Thu/ Sun 2 Days
Direct
₫1,706,289
Detail:
BILL ₫967,746 / Cont
SEAL ₫229,203 / Cont
TELEX ₫509,340 / Cont
₫2,801,370 ₫4,507,659 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,170 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #101021 | 22-06-2024 11:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫5,271,876
Detail:
THC ₫3,310,840 / Cont
BILL ₫967,784 / Cont
SEAL ₫229,212 / Cont
TELEX ₫764,040 / Cont
₫254,680 ₫5,526,556 31-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫6,545,276
Detail:
THC ₫4,584,240 / Cont
BILL ₫967,784 / Cont
SEAL ₫229,212 / Cont
TELEX ₫764,040 / Cont
₫509,360 ₫7,054,636 31-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 294 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

Ref #101022 | 22-06-2024 11:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,961,036
Detail:
BILL ₫967,784 / Cont
SEAL ₫229,212 / Cont
TELEX ₫764,040 / Cont
₫2,037,440 ₫3,998,476 30-06-2024
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫1,961,036
Detail:
BILL ₫967,784 / Cont
SEAL ₫229,212 / Cont
TELEX ₫764,040 / Cont
₫3,820,200 ₫5,781,236 30-06-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 11,495 Viewed

FV LOGISTICS COMPANY LIMITED

20-06-2024 10:27

country
Estore Establishment Date : 20 Jun 2024