Orient Star Logistics Co., Ltd

Orient Star Logistics Co., Ltd

Người liên hệ: Ms. Shoha Diễm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Orient Star Logistics Co., Ltd

Người liên hệ: Ms. Shoha Diễm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chuyên tuyến Mỹ,Châu Âu

Xem thêm >>
  • Floor 3, Coteccons Building, No. 236/6 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000000326

Thông tin liên hệ

  • Floor 3, Coteccons Building, No. 236/6 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000000326