Orient Star Logistics Co., Ltd

Orient Star Logistics Co., Ltd

Người liên hệ: Ms. Shoha Diễm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Orient Star Logistics Co., Ltd

Người liên hệ: Ms. Shoha Diễm

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Chuyên tuyến Mỹ,Châu Âu

Xem thêm >>
 • Floor 3, Coteccons Building, No. 236/6 Dien Bien Phu Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 • +840****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000000326

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #96933 | 03-04-2024 11:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Oakland
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'RF Thứ 4/ Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
7.116.450₫
Chi tiết
THC 5.867.950₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
72.413.000₫ 79.529.450₫ 14-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.132 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #94933 | 23-02-2024 10:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
4.149.600₫
Chi tiết
THC 2.964.000₫ / Cont
BILL 988.000₫ / Cont
SEAL 197.600₫ / Cont
111.150.000₫ 115.299.600₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12.614 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #92313 | 03-01-2024 13:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 37 Ngày
Chuyển tải
5.737.680₫
Chi tiết
THC 4.536.200₫ / Cont
BILL 980.800₫ / Cont
SEAL 220.680₫ / Cont
115.244.000₫ 120.981.680₫ 14-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 159 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #16193 | 27-12-2023 10:53

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 66.123.000₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 14-12-2024
T/T: 19 Ngày
ETD: 10-1-2024
Ghi chú: included Handling fee at destination
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 110 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #86692 | 31-10-2023 10:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RF Thứ 4/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
6.380.340₫
Chi tiết
THC 5.193.300₫ / Cont
BILL 989.200₫ / Cont
SEAL 197.840₫ / Cont
79.136.000₫ 85.516.340₫ 14-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.231 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #49306 | 13-10-2022 10:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
5.524.600₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫ / Cont
BILL 960.800₫ / Cont
SEAL 240.200₫ / Cont
40.834.000₫ 46.358.600₫ 31-10-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.779 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #2458 | 05-06-2020 09:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
20'GP Thứ 3 44 Ngày
Đi thẳng
4.323.450₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 2.453.850₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / B/L
AMS 701.100₫ / B/L
55.620.600₫ 59.944.050₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'GP Thứ 3 44 Ngày
Đi thẳng
5.725.650₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 3.856.050₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / B/L
AMS 701.100₫ / B/L
67.305.600₫ 73.031.250₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Houston, Minnesota, United States
40'HQ Thứ 3 44 Ngày
Đi thẳng
5.725.650₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 3.856.050₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / B/L
AMS 701.100₫ / B/L
67.305.600₫ 73.031.250₫ 14-06-2020
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.294 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #2457 | 05-06-2020 09:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
6.552.840₫
Chi tiết
BILL 936.120₫ / B/L
THC 4.095.525₫ / Cont
SEAL 234.030₫ / Cont
AMS 702.090₫ / B/L
ISF 585.075₫ / B/L
49.614.360₫ 56.167.200₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
6.552.840₫
Chi tiết
BILL 936.120₫ / B/L
THC 4.095.525₫ / Cont
SEAL 234.030₫ / Cont
AMS 702.090₫ / B/L
ISF 585.075₫ / B/L
61.549.890₫ 68.102.730₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
7.605.975₫
Chi tiết
BILL 936.120₫ / B/L
THC 5.148.660₫ / Cont
SEAL 234.030₫ / Cont
AMS 702.090₫ / B/L
ISF 585.075₫ / B/L
61.549.890₫ 69.155.865₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 3/ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
5.850.750₫
Chi tiết
BILL 936.120₫ / B/L
THC 3.393.435₫ / Cont
SEAL 234.030₫ / Cont
AMS 702.090₫ / B/L
ISF 585.075₫ / B/L
76.995.870₫ 82.846.620₫ 14-06-2020
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.284 Lượt xem

Orient Star Logistics Co., Ltd

Ref #2456 | 05-06-2020 09:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
4.440.300₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 2.337.000₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / Cont
AMS 934.800₫ / B/L
49.310.700₫ 53.751.000₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.842.500₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 3.739.200₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / Cont
AMS 934.800₫ / B/L
61.463.100₫ 67.305.600₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
5.842.500₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 3.739.200₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / Cont
AMS 934.800₫ / B/L
61.463.100₫ 67.305.600₫ 14-06-2020
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
6.426.750₫
Chi tiết
BILL 934.800₫ / B/L
THC 4.323.450₫ / Cont
SEAL 233.700₫ / Cont
AMS 934.800₫ / B/L
69.876.300₫ 76.303.050₫ 14-06-2020
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.248 Lượt xem