Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Tân Toàn Cầu

Công ty TNHH Vận Chuyển Quốc Tế Tân Toàn Cầu

Người liên hệ: Mr Tân Trần

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
8734 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
4.734.840
Chi tiết
DOC 928.400 VNĐ / B/L
SLF 208.890 VNĐ / Cont
thc 2.785.200 VNĐ / Cont
Telex 812.350 VNĐ / B/L
1.392.600 6.127.440 30-04-2021
8734 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 2 / Thứ 5 / Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
6.127.440
Chi tiết
DOC 928.400 VNĐ / B/L
SLF 208.890 VNĐ / Cont
thc 4.177.800 VNĐ / Cont
Telex 812.350 VNĐ / B/L
8.355.600 14.483.040 30-04-2021
1820 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 / Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
4.947.600
Chi tiết
DOC 895.280 VNĐ / B/L
thc 2.709.400 VNĐ / Cont
CIC 1.178.000 VNĐ / Cont
Clean 164.920 VNĐ / Cont
2.120.400 7.068.000 15-05-2020
1820 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 / Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
7.704.120
Chi tiết
DOC 895.280 VNĐ / B/L
thc 4.123.000 VNĐ / Cont
CIC 2.356.000 VNĐ / Cont
Clean 329.840 VNĐ / Cont
4.240.800 11.944.920 15-05-2020
1820 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 / Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
7.704.120
Chi tiết
DOC 895.280 VNĐ / B/L
thc 4.123.000 VNĐ / Cont
CIC 2.356.000 VNĐ / Cont
Clean 329.840 VNĐ / Cont
4.240.800 11.944.920 15-05-2020
1771 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 / Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
5.065.400
Chi tiết
DOC 895.280 VNĐ / B/L
thc 2.827.200 VNĐ / Cont
cic 1.178.000 VNĐ / Cont
Clean 164.920 VNĐ / Cont
2.120.400 7.185.800 15-05-2020
1771 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 / Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
6.808.840
Chi tiết
thc 4.123.000 VNĐ / Cont
cic 2.356.000 VNĐ / Cont
Clean 329.840 VNĐ / Cont
3.769.600 10.578.440 15-05-2020