Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Contact person: Ms. Andy Hoang

Pos: Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Contact person: Ms. Andy Hoang

Pos: Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vức forwarder và logistics, HOANG NGOC TRANSPORT hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giao nhận khai thuê Hải Quan, vận chuyển nội địa...

See more >>

Info contact

  • 27 Road 47, Binh Thuan Ward, District 7
  • +84+****** Show
  • www.hoangngocvn.com