Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vức forwarder và logistics, HOANG NGOC TRANSPORT hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giao nhận khai thuê Hải Quan, vận chuyển nội địa...

Xem thêm >>

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #100768 | 14-06-2024 16:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 5 10 Ngày
Đi thẳng
6.874.470₫
Chi tiết
THC 5.601.420₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
2.546.100₫ 9.420.570₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.116 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #100766 | 14-06-2024 16:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 14 Ngày
Chuyển tải
4.837.590₫
Chi tiết
THC 3.564.540₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
1.273.050₫ 6.110.640₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 79 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #100179 | 03-06-2024 09:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Belawan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Belawan, Sumatera Utara, Indonesia
20'GP Thứ 7 15 Ngày
Chuyển tải
4.840.060₫
Chi tiết
THC 3.566.360₫ / Cont
BILL 1.018.960₫ / B/L
SEAL 254.740₫ / Cont
6.368.500₫ 11.208.560₫ 15-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.131 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #99669 | 24-05-2024 10:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
6.875.820₫
Chi tiết
THC 5.602.520₫ / Cont
do 1.018.640₫ / Cont
VSC 254.660₫ / Cont
1.273.300₫ 8.149.120₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21.588 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #98196 | 04-05-2024 10:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
4.837.020₫
Chi tiết
THC 3.564.120₫ / Cont
BILL 1.018.320₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
1.272.900₫ 6.109.920₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.600 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #96173 | 23-03-2024 10:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
GeorgeTown
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
GeorgeTown, Guyana
40'GP Chủ nhật 67 Ngày
Chuyển tải
6.492.200₫
Chi tiết
THC 5.243.700₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
119.856.000₫ 126.348.200₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 10.014 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95594 | 15-03-2024 11:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Fos sur Mer
Hai Phong
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 45 Ngày
Chuyển tải
5.956.800₫
Chi tiết
THC 3.474.800₫ / Cont
CIC 1.241.000₫ / Cont
DO 992.800₫ / Cont
VSC 248.200₫ / Cont
24.820.000₫ 30.776.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.123 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95590 | 15-03-2024 11:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Buenos Aires
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
40'HQ Chủ nhật 37 Ngày
Chuyển tải
6.701.400₫
Chi tiết
THC 5.460.400₫ / Cont
BILL 992.800₫ / Cont
SEAL 248.200₫ / Cont
64.532.000₫ 71.233.400₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 47 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95404 | 11-03-2024 11:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
5.954.400₫
Chi tiết
THC 3.473.400₫ / Cont
DO 992.400₫ / Cont
CIC 1.240.500₫ / Cont
VSC 248.100₫ / Cont
3.721.500₫ 9.675.900₫ 20-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.761 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95370 | 09-03-2024 09:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Qingdao
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 6 12 Ngày
Đi thẳng
5.464.800₫
Chi tiết
THC 3.477.600₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
AMS 745.200₫ / Cont
2.484.000₫ 7.948.800₫ 20-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.780 Lượt xem