Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
100768 Hai Phong
> Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 5 10 Ngày
6.874.470₫
Chi tiết
THC 5.601.420₫
BILL 1.018.440₫
SEAL 254.610₫
2.546.100₫ 9.420.570₫ 30-06-2024
100766 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 14 Ngày
4.837.590₫
Chi tiết
THC 3.564.540₫
BILL 1.018.440₫
SEAL 254.610₫
1.273.050₫ 6.110.640₫ 30-06-2024
100179 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Belawan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Belawan, Sumatera Utara, Indonesia
20'GP Thứ 7 15 Ngày
4.840.060₫
Chi tiết
THC 3.566.360₫
BILL 1.018.960₫
SEAL 254.740₫
6.368.500₫ 11.208.560₫ 15-06-2024
99669 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 8 Ngày
6.875.820₫
Chi tiết
THC 5.602.520₫
do 1.018.640₫
VSC 254.660₫
1.273.300₫ 8.149.120₫ 31-05-2024
98196 Ho Chi Minh
> Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 6 Ngày
4.837.020₫
Chi tiết
THC 3.564.120₫
BILL 1.018.320₫
SEAL 254.580₫
1.272.900₫ 6.109.920₫ 15-05-2024
96173 Hai Phong (Hai Phong Port)
> GeorgeTown
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
GeorgeTown, Guyana
40'GP Chủ nhật 67 Ngày
6.492.200₫
Chi tiết
THC 5.243.700₫
BILL 998.800₫
SEAL 249.700₫
119.856.000₫ 126.348.200₫ 31-03-2024
95594 Fos sur Mer
> Hai Phong
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 45 Ngày
5.956.800₫
Chi tiết
THC 3.474.800₫
CIC 1.241.000₫
DO 992.800₫
VSC 248.200₫
24.820.000₫ 30.776.800₫ 31-03-2024
95590 Hai Phong
> Buenos Aires
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
40'HQ Chủ nhật 37 Ngày
6.701.400₫
Chi tiết
THC 5.460.400₫
BILL 992.800₫
SEAL 248.200₫
64.532.000₫ 71.233.400₫ 31-03-2024
95404 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 5 Ngày
5.954.400₫
Chi tiết
THC 3.473.400₫
DO 992.400₫
CIC 1.240.500₫
VSC 248.100₫
3.721.500₫ 9.675.900₫ 20-03-2024
95370 Da Nang (Da Nang Port)
> Qingdao
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 6 12 Ngày
5.464.800₫
Chi tiết
THC 3.477.600₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
AMS 745.200₫
2.484.000₫ 7.948.800₫ 20-03-2024
  • Hiển thị