Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vức forwarder và logistics, HOANG NGOC TRANSPORT hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giao nhận khai thuê Hải Quan, vận chuyển nội địa...

Xem thêm >>

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82644 | 15-09-2023 15:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
20'GP Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
4.969.200₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
16.968.000₫ 21.937.200₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
25.452.000₫ 32.118.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
25.452.000₫ 32.118.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82645 | 15-09-2023 15:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
20'GP Thứ 5 34 Ngày
Chuyển tải
4.969.200₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
35.148.000₫ 40.117.200₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
40'GP Thứ 5 34 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
46.056.000₫ 52.722.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
40'HQ Thứ 5 34 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
46.056.000₫ 52.722.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82646 | 15-09-2023 15:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Piraeus
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Piraeus, Attiki, Greece
20'GP Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
4.969.200₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
33.936.000₫ 38.905.200₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Piraeus
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Piraeus, Attiki, Greece
40'GP Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
39.996.000₫ 46.662.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Piraeus
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Piraeus, Attiki, Greece
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
39.996.000₫ 46.662.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82647 | 15-09-2023 15:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
4.969.200₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
6.060.000₫ 11.029.200₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
10.908.000₫ 17.574.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
Chuyển tải
6.666.000₫
Chi tiết
THC 4.605.600₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
AMS 848.400₫ / B/L
10.908.000₫ 17.574.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82648 | 15-09-2023 15:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
3.663.750₫ 4.885.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
6.106.250₫ 7.327.500₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Huangpu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
6.106.250₫ 7.327.500₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82649 | 15-09-2023 15:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Fuzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
4.885.000₫ 6.106.250₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Fuzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
9.770.000₫ 10.991.250₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Fuzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
9.770.000₫ 10.991.250₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82650 | 15-09-2023 15:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
1.465.500₫ 2.686.750₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
2.442.500₫ 3.663.750₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
1.221.250₫
Chi tiết
BILL 977.000₫ / Cont
SEAL 244.250₫ / Cont
2.442.500₫ 3.663.750₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82766 | 19-09-2023 09:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Yatsushiro
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yatsushiro, Kumamoto, Japan
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
6.544.800₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
LSS 2.424.000₫ / Cont
6.060.000₫ 12.604.800₫ 30-09-2023
Hai Phong
Yatsushiro
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yatsushiro, Kumamoto, Japan
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
10.423.200₫
Chi tiết
THC 4.363.200₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
LSS 4.848.000₫ / Cont
10.908.000₫ 21.331.200₫ 30-09-2023
Hai Phong
Yatsushiro
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Yatsushiro, Kumamoto, Japan
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
10.423.200₫
Chi tiết
THC 4.363.200₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 242.400₫ / Cont
LSS 4.848.000₫ / Cont
10.908.000₫ 21.331.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82764 | 19-09-2023 09:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 14 Ngày
Chuyển tải
4.170.100₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
3.679.500₫ 7.849.600₫ 30-09-2023
Hai Phong
Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 14 Ngày
Chuyển tải
5.887.200₫
Chi tiết
THC 4.660.700₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
6.868.400₫ 12.755.600₫ 30-09-2023
Hai Phong
Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 14 Ngày
Chuyển tải
5.887.200₫
Chi tiết
THC 4.660.700₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
6.868.400₫ 12.755.600₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #82763 | 19-09-2023 09:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Laem Chabang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
4.170.100₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
3.188.900₫ 7.359.000₫ 30-09-2023
Hai Phong
Laem Chabang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
5.887.200₫
Chi tiết
THC 4.660.700₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
4.415.400₫ 10.302.600₫ 30-09-2023
Hai Phong
Laem Chabang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 12 Ngày
Chuyển tải
5.887.200₫
Chi tiết
THC 4.660.700₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
4.415.400₫ 10.302.600₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Hoang ngoc transport and trading co.,ltd
Andy Hoang (Hoang ngoc transport and trading co.,ltd)