Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vức forwarder và logistics, HOANG NGOC TRANSPORT hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giao nhận khai thuê Hải Quan, vận chuyển nội địa...

Xem thêm >>

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #96173 | 23-03-2024 10:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
GeorgeTown
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
GeorgeTown, Guyana
40'GP Chủ nhật 67 Ngày
Chuyển tải
6.492.200₫
Chi tiết
THC 5.243.700₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
119.856.000₫ 126.348.200₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.981 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95594 | 15-03-2024 11:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Fos sur Mer
Hai Phong
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 45 Ngày
Chuyển tải
5.956.800₫
Chi tiết
THC 3.474.800₫ / Cont
CIC 1.241.000₫ / Cont
DO 992.800₫ / Cont
VSC 248.200₫ / Cont
24.820.000₫ 30.776.800₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.103 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95590 | 15-03-2024 11:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Buenos Aires
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
40'HQ Chủ nhật 37 Ngày
Chuyển tải
6.701.400₫
Chi tiết
THC 5.460.400₫ / Cont
BILL 992.800₫ / Cont
SEAL 248.200₫ / Cont
64.532.000₫ 71.233.400₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 38 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95404 | 11-03-2024 11:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
5.954.400₫
Chi tiết
THC 3.473.400₫ / Cont
DO 992.400₫ / Cont
CIC 1.240.500₫ / Cont
VSC 248.100₫ / Cont
3.721.500₫ 9.675.900₫ 20-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.727 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95370 | 09-03-2024 09:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Qingdao
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 6 12 Ngày
Đi thẳng
5.464.800₫
Chi tiết
THC 3.477.600₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
AMS 745.200₫ / Cont
2.484.000₫ 7.948.800₫ 20-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.770 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95167 | 29-02-2024 09:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
6.709.500₫
Chi tiết
THC 3.479.000₫ / Cont
DO 994.000₫ / Cont
VSC 248.500₫ / Cont
HDL 745.500₫ / Cont
CIC 1.242.500₫ / Cont
3.479.000₫ 10.188.500₫ 10-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.957 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #94533 | 05-02-2024 09:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
4.422.600₫
Chi tiết
THC 3.194.100₫ / Cont
BILL 982.800₫ / Cont
SEAL 245.700₫ / Cont
4.914.000₫ 9.336.600₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.731 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #94172 | 22-01-2024 11:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
4.447.800₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 988.400₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
6.671.700₫ 11.119.500₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.779 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #92508 | 09-01-2024 14:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
4.415.400₫
Chi tiết
THC 3.188.900₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
6.132.500₫ 10.547.900₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.422 Lượt xem

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #92473 | 09-01-2024 10:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Hamburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 5 41 Ngày
Chuyển tải
4.415.400₫
Chi tiết
THC 3.188.900₫ / Cont
BILL 981.200₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
68.684.000₫ 73.099.400₫ 15-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.149 Lượt xem