Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Contact person: Ms. Andy Hoang

Pos: Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Contact person: Ms. Andy Hoang

Pos: Sales & Marketing Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vức forwarder và logistics, HOANG NGOC TRANSPORT hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giao nhận khai thuê Hải Quan, vận chuyển nội địa...

See more >>

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #100768 | 14-06-2024 16:51

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thu 10 Days
Direct
₫6,874,470
Detail:
THC ₫5,601,420 / Cont
BILL ₫1,018,440 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫2,546,100 ₫9,420,570 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,102 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #100766 | 14-06-2024 16:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Mon/ Fri 14 Days
Transit
₫4,837,590
Detail:
THC ₫3,564,540 / Cont
BILL ₫1,018,440 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫1,273,050 ₫6,110,640 30-06-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 69 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #100179 | 03-06-2024 09:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Belawan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Belawan, Sumatera Utara, Indonesia
20'GP Sat 15 Days
Transit
₫4,840,060
Detail:
THC ₫3,566,360 / Cont
BILL ₫1,018,960 / B/L
SEAL ₫254,740 / Cont
₫6,368,500 ₫11,208,560 15-06-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,130 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #99669 | 24-05-2024 10:04

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Mon/ Fri 8 Days
Direct
₫6,875,820
Detail:
THC ₫5,602,520 / Cont
do ₫1,018,640 / Cont
VSC ₫254,660 / Cont
₫1,273,300 ₫8,149,120 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 21,578 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #98196 | 04-05-2024 10:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Mon/ Fri 6 Days
Direct
₫4,837,020
Detail:
THC ₫3,564,120 / Cont
BILL ₫1,018,320 / Cont
SEAL ₫254,580 / Cont
₫1,272,900 ₫6,109,920 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,598 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #96173 | 23-03-2024 10:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
GeorgeTown
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
GeorgeTown, Guyana
40'GP Sun 67 Days
Transit
₫6,492,200
Detail:
THC ₫5,243,700 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫119,856,000 ₫126,348,200 31-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10,013 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95594 | 15-03-2024 11:08

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Fos sur Mer
Hai Phong
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Wed 45 Days
Transit
₫5,956,800
Detail:
THC ₫3,474,800 / Cont
CIC ₫1,241,000 / Cont
DO ₫992,800 / Cont
VSC ₫248,200 / Cont
₫24,820,000 ₫30,776,800 31-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 6,122 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95590 | 15-03-2024 11:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Buenos Aires
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
40'HQ Sun 37 Days
Transit
₫6,701,400
Detail:
THC ₫5,460,400 / Cont
BILL ₫992,800 / Cont
SEAL ₫248,200 / Cont
₫64,532,000 ₫71,233,400 31-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 47 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95404 | 11-03-2024 11:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Fri 5 Days
Direct
₫5,954,400
Detail:
THC ₫3,473,400 / Cont
DO ₫992,400 / Cont
CIC ₫1,240,500 / Cont
VSC ₫248,100 / Cont
₫3,721,500 ₫9,675,900 20-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 3,760 Viewed

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Ref #95370 | 09-03-2024 09:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Da Nang (Da Nang Port)
Qingdao
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Fri 12 Days
Direct
₫5,464,800
Detail:
THC ₫3,477,600 / Cont
BILL ₫993,600 / Cont
SEAL ₫248,400 / Cont
AMS ₫745,200 / Cont
₫2,484,000 ₫7,948,800 20-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,780 Viewed