THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

Người liên hệ: Mr. Hiển Nguyễn

Chức vụ: Deputy Business Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

Người liên hệ: Mr. Hiển Nguyễn

Chức vụ: Deputy Business Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

We are agent for INFINTY LINES ( NVOCC) AT VIETNAM

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • TS2.8.01, TS2.8.02 , TS3 TOWER, TRESOR BUILDING 39-39 BEN VAN DON ST, WARD 12 , DIST 4, HCM
  • +849****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000000452