THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

Người liên hệ: Mr. Hiển Nguyễn

Chức vụ: Deputy Business Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

Người liên hệ: Mr. Hiển Nguyễn

Chức vụ: Deputy Business Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

We are agent for INFINTY LINES ( NVOCC) AT VIETNAM

Xem thêm >>

THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

Ref #74411 | 26-05-2023 12:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
20'GP Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
1.201.928₫
Chi tiết
BILL 993.720₫ / Cont
SEAL 208.208₫ / Cont
2.484.300₫ 3.686.228₫ 30-06-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ

THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP

05-05-2020 15:43

country
Ngày thành lập gian hàng: 05 May 2020
THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP
Hiển Nguyễn (THANG LONG TRANSPORT SERVICE TRADING CORP)