Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Hai Phong
Barcelona
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 25 Ngày
Chuyển tải
4.023.900₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
110.065.500₫ 114.089.400₫ 30-09-2022
Hai Phong
Barcelona
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 25 Ngày
Chuyển tải
5.444.100₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 946.800₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
170.424.000₫ 175.868.100₫ 30-09-2022
Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
4.023.900₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
91.129.500₫ 95.153.400₫ 30-09-2022
Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
5.444.100₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 946.800₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
164.506.500₫ 169.950.600₫ 30-09-2022
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
4.023.900₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
8.284.500₫ 12.308.400₫ 30-09-2022
Hai Phong
Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.260.600₫ 4.260.600₫ 30-09-2022
Hai Phong
Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.734.000₫ 4.734.000₫ 30-09-2022
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Chủ nhật 7 Ngày
Chuyển tải
4.051.950₫
Chi tiết
THC 2.860.200₫ / Cont
BILL 953.400₫ / Cont
SEAL 238.350₫ / Cont
19.068.000₫ 23.119.950₫ 31-10-2022
Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 21 Ngày
Chuyển tải
4.528.650₫
Chi tiết
THC 2.860.200₫ / Cont
BILL 953.400₫ / B/L
SEAL 238.350₫ / Cont
Handling fee 476.700₫ / B/L
52.437.000₫ 56.965.650₫ 31-10-2022
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 40 Ngày
Đi thẳng
5.243.700₫
Chi tiết
THC 3.098.550₫ / Cont
BILL 953.400₫ / B/L
SEAL 238.350₫ / Cont
AMS 953.400₫ / Cont
97.723.500₫ 102.967.200₫ 14-10-2022

  • Hiển thị