Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 9 Ngày
Đi thẳng
4.419.000₫
Chi tiết
THC 3.191.500₫ /Cont
BILL 982.000₫ /Cont
SEAL 245.500₫ /Cont
441.900₫ 4.860.900₫ 30-09-2023
Rayong
Da Nang (Da Nang Port)
Rayong, Rayong, Thailand
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
9.820.000₫
Chi tiết
THC 4.541.750₫ /Cont
CIC 2.946.000₫ /Cont
EMF 491.000₫ /Cont
DO 1.104.750₫ /Cont
HANDLING 736.500₫ /Cont
8.592.500₫ 18.412.500₫ 30-10-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Hàng ngày 31 Ngày
Chuyển tải
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
37.754.100₫ 43.679.100₫ 14-10-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Hàng ngày 31 Ngày
Chuyển tải
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
46.760.100₫ 53.870.100₫ 14-10-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 31 Ngày
Chuyển tải
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
46.760.100₫ 53.870.100₫ 14-10-2023
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Hàng ngày 31 Ngày
Chuyển tải
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
58.776.000₫ 66.597.000₫ 14-10-2023
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 26 Ngày
Chuyển tải
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
30.336.000₫ 36.261.000₫ 14-10-2023
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
Chuyển tải
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
38.157.000₫ 45.267.000₫ 14-10-2023
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
Chuyển tải
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
38.157.000₫ 45.267.000₫ 14-10-2023
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Hàng ngày 26 Ngày
Chuyển tải
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ /Cont
BILL 948.000₫ /Cont
SEAL 237.000₫ /Cont
AMS 948.000₫ /Cont
TELEX 711.000₫ /Cont
44.603.400₫ 52.424.400₫ 14-10-2023

  • Hiển thị