Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 /Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
5.430.850
Chi tiết
THC 2.773.200 VNĐ / Cont
CIC 1.155.500 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
CLN 231.100 VNĐ / Cont
8.319.600 13.750.450 15-08-2021
Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 /Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
8.088.500
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
CLN 346.650 VNĐ / Cont
15.599.250 23.687.750 15-08-2021
Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 /Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
8.088.500
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
CLN 346.650 VNĐ / Cont
15.599.250 23.687.750 15-08-2021
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 6 Ngày
Đi thẳng
5.430.850
Chi tiết
THC 2.773.200 VNĐ / Cont
CIC 1.155.500 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
CLN 231.100 VNĐ / Cont
5.315.300 10.746.150 10-08-2021
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 6 Ngày
Đi thẳng
8.088.500
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
CLN 346.650 VNĐ / Cont
11.555.000 19.643.500 10-08-2021
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 6 Ngày
Đi thẳng
8.088.500
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
CLN 346.650 VNĐ / Cont
15.021.500 23.110.000 10-08-2021
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
5.430.850
Chi tiết
THC 2.773.200 VNĐ / Cont
CIC 1.155.500 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
CLN 231.100 VNĐ / Cont
5.315.300 10.746.150 15-08-2021
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
8.088.500
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
CLN 346.650 VNĐ / Cont
10.515.050 18.603.550 15-08-2021
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
8.088.500
Chi tiết
THC 4.159.800 VNĐ / Cont
CIC 2.311.000 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / Cont
CLN 346.650 VNĐ / Cont
10.515.050 18.603.550 15-08-2021
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 /Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.048.550
Chi tiết
THC 2.773.200 VNĐ / Cont
CIC 2.773.200 VNĐ / Cont
HDL 462.200 VNĐ / Cont
DO 808.850 VNĐ / B/L
CLN 231.100 VNĐ / Cont
8.088.500 15.137.050 21-08-2021