Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 3 24 Ngày
4.600.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX 690.000₫
73.600.000₫ 78.200.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 16 Ngày
4.600.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX 690.000₫
59.800.000₫ 64.400.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Thứ 4 24 Ngày
4.600.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX 690.000₫
50.600.000₫ 55.200.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 4 24 Ngày
4.600.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX 690.000₫
57.500.000₫ 62.100.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Corinto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Corinto, Chinandega, Nicaragua
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
14.950.000₫
Chi tiết
THC 2.875.000₫
BILL 1.035.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX RELEASE 920.000₫
FAF 9.890.000₫
218.500.000₫ 233.450.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Corinto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Corinto, Chinandega, Nicaragua
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
26.220.000₫
Chi tiết
THC 4.255.000₫
BILL 1.035.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX RELEASE 920.000₫
FAF 19.780.000₫
235.750.000₫ 261.970.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
Corinto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Corinto, Chinandega, Nicaragua
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
26.220.000₫
Chi tiết
THC 4.255.000₫
BILL 1.035.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX RELEASE 920.000₫
FAF 19.780.000₫
235.750.000₫ 261.970.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
San Lorenzo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
14.950.000₫
Chi tiết
THC 2.875.000₫
BILL 1.035.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX RELEASE 920.000₫
FAF 9.890.000₫
218.500.000₫ 233.450.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
San Lorenzo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
26.220.000₫
Chi tiết
THC 4.255.000₫
BILL 1.035.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX RELEASE 920.000₫
FAF 19.780.000₫
235.750.000₫ 261.970.000₫ 31-05-2022
Ho Chi Minh
San Lorenzo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
San Lorenzo, Santa Fe, Argentina
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
26.220.000₫
Chi tiết
THC 4.255.000₫
BILL 1.035.000₫
SEAL 230.000₫
TELEX RELEASE 920.000₫
FAF 19.780.000₫
235.750.000₫ 261.970.000₫ 31-05-2022

  • Hiển thị