Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Hau Giang
Oakland
Hau Giang, Hau Giang, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'RF Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
7.253.250₫
Chi tiết
THC 4.835.500₫ /Cont
BILL 1.272.500₫ /B/L
SEAL 254.500₫ /Cont
ams 890.750₫ /Cont
129.795.000₫ 137.048.250₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
20'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
6.492.045₫
Chi tiết
THC 3.309.670₫ /Cont
BILL 891.065₫ /B/L
SEAL 254.590₫ /Cont
TELEX 1.018.360₫ /B/L
AMS 1.018.360₫ /B/L
133.659.750₫ 140.151.795₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
40'GP Hàng ngày 45 Ngày
Đi thẳng
8.019.585₫
Chi tiết
THC 4.837.210₫ /Cont
BILL 891.065₫ /B/L
SEAL 254.590₫ /Cont
TELEX 1.018.360₫ /B/L
AMS 1.018.360₫ /B/L
147.662.200₫ 155.681.785₫ 31-05-2024
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
5.853.500₫
Chi tiết
THC 4.453.750₫ /Cont
BILL 254.500₫ /Cont
SEAL 1.145.250₫ /Cont
6.362.500₫ 12.216.000₫ 15-06-2024
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
1.145.250₫
Chi tiết
DO fee 1.145.250₫ /B/L
8.016.750₫ 9.162.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
4.835.500₫
Chi tiết
THC 3.563.000₫ /Cont
BILL 1.018.000₫ /Cont
SEAL 254.500₫ /Cont
97.244.450₫ 102.079.950₫ 31-05-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
6.362.500₫
Chi tiết
THC 5.090.000₫ /Cont
BILL 1.018.000₫ /Cont
SEAL 254.500₫ /Cont
121.345.600₫ 127.708.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
6.362.500₫
Chi tiết
THC 5.090.000₫ /Cont
BILL 1.018.000₫ /Cont
SEAL 254.500₫ /Cont
128.980.600₫ 135.343.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 4 17 Ngày
Đi thẳng
7.380.500₫
Chi tiết
THC 6.108.000₫ /Cont
BILL 1.018.000₫ /Cont
SEAL 254.500₫ /Cont
144.988.650₫ 152.369.150₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4 33 Ngày
Chuyển tải
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫ /Cont
BILL FEE 1.138.500₫ /B/L
TELEX 885.500₫ /B/L
SEAL 253.000₫ /Cont
AMS 1.012.000₫ /Cont
123.970.000₫ 130.548.000₫ 31-05-2024

  • Hiển thị