Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'RF Thứ 3/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
5.608.050
Chi tiết
THC 3.662.400 VNĐ / Cont
BILL 915.600 VNĐ / Cont
SEAL 228.900 VNĐ / Cont
AFS 801.150 VNĐ / Cont
29.757.000 35.365.050 14-12-2021
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'RF Thứ 3/ Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
4.806.900
Chi tiết
THC 3.662.400 VNĐ / Cont
BILL 915.600 VNĐ / Cont
SEAL 228.900 VNĐ / Cont
22.890.000 27.696.900 14-12-2021
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'RF Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 25 Ngày
Đi thẳng
9.424.350
Chi tiết
THC 5.701.150 VNĐ / Cont
BILL 930.800 VNĐ / Cont
SEAL 232.700 VNĐ / Cont
TELEX 930.800 VNĐ / Cont
AMS 930.800 VNĐ / Cont
H/L 698.100 VNĐ / Cont
455.859.300 465.283.650 20-12-2021
Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thứ 4 26 Ngày
Đi thẳng
4.715.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX 805.000 VNĐ / B/L
91.540.000 96.255.000 14-12-2021
Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Thứ 4 26 Ngày
Đi thẳng
6.095.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
TELEX 805.000 VNĐ / B/L
183.770.000 189.865.000 14-12-2021
Ho Chi Minh
> Manzanillo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
20'GP Thứ 6 26 Ngày
Chuyển tải
5.635.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
AMS 920.000 VNĐ / B/L
TELEX 805.000 VNĐ / B/L
238.050.000 243.685.000 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Manzanillo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
40'HQ Thứ 6 26 Ngày
Chuyển tải
7.015.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
AMS 920.000 VNĐ / B/L
TELEX 805.000 VNĐ / B/L
297.850.000 304.865.000 15-12-2021
Hai Phong
> Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
5.290.000 5.290.000 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
89.862.500 94.526.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
40'HQ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
178.587.500 184.616.250 15-12-2021