SilverSea Co.,Ltd

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
10.685.250₫ 13.297.200₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
10.685.250₫ 13.297.200₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
20'GP Hàng ngày 50 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
10.685.250₫ 13.297.200₫ 31-07-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
40'GP Hàng ngày 50 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-07-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 50 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 35 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
10.685.250₫ 13.297.200₫ 31-07-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 35 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-07-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 35 giờ
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Dublin
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Dublin, Dublin, The Republic of Ireland
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 53 Ngày
Chuyển tải
4.741.000₫
Chi tiết
THC 2.844.600₫ / Cont
BILL 948.200₫ / Cont
SEAL 237.050₫ / Cont
ENS 711.150₫ / B/L
22.519.750₫ 27.260.750₫ 15-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Abu Dhabi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Abu Dhabi, Abu Zabi, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
4.029.850₫
Chi tiết
THC 2.844.600₫ / Cont
BILL 948.200₫ / Cont
SEAL 237.050₫ / Cont
26.075.500₫ 30.105.350₫ 15-07-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SilverSea Co.,Ltd

Ref #76140 | 20-06-2023 15:11

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Nagoya
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nagoya, Aichi, Japan
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 14 Ngày
Đi thẳng
6.162.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / B/L
SEAL 237.000₫ / Cont
AFR 711.000₫ / B/L
5.688.000₫ 11.850.000₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 4 15 Ngày
Chuyển tải
4.029.000₫
Chi tiết
THC 2.844.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / B/L
SEAL 237.000₫ / Cont
32.587.500₫ 36.616.500₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Tema
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Tema, Ghana
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
4.029.000₫
Chi tiết
THC 2.844.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / B/L
SEAL 237.000₫ / Cont
50.955.000₫ 54.984.000₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SilverSea Co.,Ltd

Ref #14808 | 16-06-2023 09:58

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Vizag, Andhra Pradesh, India
Cước: 9.468.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 23 Ngày
ETD:
Ghi chú: giá chưa bao gồm local charge
 • Bình luận
 • Chia sẻ
SilverSea Co.,Ltd
Pham Hanh (SilverSea Co.,Ltd )