SilverSea Co.,Ltd

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
San Antonio
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
San Antonio, Valparaiso, Chile
40'HQ Thứ 5 56 Ngày
Chuyển tải
5.676.000₫
Chi tiết
THC 4.493.500₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
70.950.000₫ 76.626.000₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SilverSea Co.,Ltd

Ref #74834 | 05-06-2023 10:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
20'GP Thứ 7 34 Ngày
Chuyển tải
4.375.250₫
Chi tiết
THC 3.192.750₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
46.117.500₫ 50.492.750₫ 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'GP Thứ 7 34 Ngày
Chuyển tải
5.794.250₫
Chi tiết
THC 4.611.750₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
52.030.000₫ 57.824.250₫ 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'HQ Thứ 7 34 Ngày
Chuyển tải
5.794.250₫
Chi tiết
THC 4.611.750₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
52.030.000₫ 57.824.250₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SilverSea Co.,Ltd

Ref #74832 | 05-06-2023 09:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
20'GP Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
4.375.250₫
Chi tiết
THC 3.192.750₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
32.400.500₫ 36.775.750₫ 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'GP Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
5.794.250₫
Chi tiết
THC 4.611.750₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
44.935.000₫ 50.729.250₫ 30-06-2023
Hai Phong
Aqaba
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Aqaba, Jordan
40'HQ Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
5.794.250₫
Chi tiết
THC 4.611.750₫ / Cont
BILL 946.000₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
44.935.000₫ 50.729.250₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RF Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
7.600.000₫
Chi tiết
THC 5.700.000₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
AMS 712.500₫ / B/L
19.712.500₫ 27.312.500₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
7.600.000₫
Chi tiết
THC 5.700.000₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
AMS 712.500₫ / B/L
19.712.500₫ 27.312.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SilverSea Co.,Ltd

Ref #64847 | 07-03-2023 09:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
4.177.250₫
Chi tiết
THC 2.983.750₫ / Cont
BILL 954.800₫ / Cont
SEAL 238.700₫ / Cont
7.161.000₫ 11.338.250₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / Cont
SEAL 238.700₫ / Cont
11.935.000₫ 17.663.800₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / Cont
SEAL 238.700₫ / Cont
11.935.000₫ 17.663.800₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

có đi hàng lạnh không bạn

Hãy cập nhật thêm nhiều tuyến và nhiều hãng, có thể gửi bằng file pdf hoàn chỉnh và có đóng dấu công ty bạn để chúng tôi trình cho cấp trên được không?

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Davao City
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Davao City, Davao del Sur, Philippines
40'HQ Thứ 5 17 Ngày
Chuyển tải
5.731.200₫
Chi tiết
THC 4.537.200₫ / Cont
BILL 955.200₫ / B/L
SEAL 238.800₫ / Cont
23.880.000₫ 29.611.200₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 2 30 Ngày
Chuyển tải
4.177.250₫
Chi tiết
THC 2.983.750₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
34.611.500₫ 38.788.750₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'GP Thứ 2 30 Ngày
Chuyển tải
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
36.998.500₫ 42.727.300₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Santos
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
Chuyển tải
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
36.998.500₫ 42.727.300₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
4.177.250₫
Chi tiết
THC 2.983.750₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
5.251.400₫ 9.428.650₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
11.935.000₫ 17.663.800₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
11.935.000₫ 17.663.800₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
4.177.250₫
Chi tiết
THC 2.983.750₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
14.322.000₫ 18.499.250₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
26.257.000₫ 31.985.800₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
26.257.000₫ 31.985.800₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
4.177.250₫
Chi tiết
THC 2.983.750₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
28.644.000₫ 32.821.250₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
33.418.000₫ 39.146.800₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Chủ nhật 16 Ngày
Chuyển tải
5.728.800₫
Chi tiết
THC 4.535.300₫ / Cont
BILL 954.800₫ / B/L
SEAL 238.700₫ / Cont
33.418.000₫ 39.146.800₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
SilverSea Co.,Ltd
Pham Hanh (SilverSea Co.,Ltd )