SilverSea Co.,Ltd

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 7 Ngày
Đi thẳng
2.035.200₫
Chi tiết
BILL 1.017.600₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
AFS 763.200₫ / B/L
381.600₫ 2.416.800₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 15.815 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
4.658.300₫
Chi tiết
THC 3.399.300₫ / Cont
BILL 1.007.200₫ / B/L
SEAL 251.800₫ / Cont
4.784.200₫ 9.442.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.211 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
4.658.300₫
Chi tiết
THC 3.399.300₫ / Cont
BILL 1.007.200₫ / B/L
SEAL 251.800₫ / Cont
4.784.200₫ 9.442.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 274 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chongqing
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
4.369.750₫
Chi tiết
THC 3.121.250₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
11.236.500₫ 15.606.250₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Chongqing
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
5.618.250₫
Chi tiết
THC 4.369.750₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
14.982.000₫ 20.600.250₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Chongqing
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
5.618.250₫
Chi tiết
THC 4.369.750₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
14.982.000₫ 20.600.250₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Nanning
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
4.369.750₫
Chi tiết
THC 3.121.250₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
8.739.500₫ 13.109.250₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Nanning
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
5.618.250₫
Chi tiết
THC 4.369.750₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
12.485.000₫ 18.103.250₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Nanning
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nanning, Nanning City, Guangxi, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
5.618.250₫
Chi tiết
THC 4.369.750₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
12.485.000₫ 18.103.250₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 19 Lượt xem

SilverSea Co.,Ltd

Ref #89837 | 05-12-2023 12:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 3 8 Ngày
Đi thẳng
1.953.600₫
Chi tiết
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 244.200₫ / Cont
AFS 732.600₫ / B/L
366.300₫ 2.319.900₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.135 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
1.953.600₫
Chi tiết
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 244.200₫ / Cont
AFS 732.600₫ / B/L
244.200₫ 2.197.800₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 377 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
1.953.600₫
Chi tiết
BILL 976.800₫ / B/L
SEAL 244.200₫ / Cont
AFS 732.600₫ / B/L
244.200₫ 2.197.800₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.259 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
10.685.250₫ 13.297.200₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 147.378 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
10.685.250₫ 13.297.200₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
Binh Duong (Song Than Station)
Vinh
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
Vinh, Nghe An, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
2.611.950₫
Chi tiết
THC 1.662.150₫ / Cont
BILL 712.350₫ / B/L
SEAL 237.450₫ / Cont
17.808.750₫ 20.420.700₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 456 Lượt xem