SilverSea Co.,Ltd

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SilverSea Co.,Ltd

Người liên hệ: Ms. Pham Hanh

Chức vụ: Salesman

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 5/3 Street 42, Tan Quy Ward, Dist.7,
  • +84 963523072
  • https://phaata.com/100000000001276
SilverSea Co.,Ltd
Pham Hanh (SilverSea Co.,Ltd )