Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

Xem thêm >>

Cuong Quoc Logistics

Ref #75186 | 07-06-2023 11:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Dalian
Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 11 Ngày
Đi thẳng
6.009.640₫
Chi tiết
THC 2.839.200₫ / Cont
DOF 946.400₫ / B/L
HLF 473.200₫ / B/L
CIC 1.183.000₫ / Cont
CLF 283.920₫ / Cont
EMF 283.920₫ / Cont
3.549.000₫ 9.558.640₫ 17-06-2023
Dalian
Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 11 Ngày
Đi thẳng
8.967.140₫
Chi tiết
THC 4.377.100₫ / Cont
DOF 946.400₫ / B/L
HLF 473.200₫ / B/L
CIC 2.366.000₫ / Cont
CLF 402.220₫ / Cont
EMF 402.220₫ / Cont
4.258.800₫ 13.225.940₫ 17-06-2023
Dalian
Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 11 Ngày
Đi thẳng
8.967.140₫
Chi tiết
THC 4.377.100₫ / Cont
DOF 946.400₫ / B/L
HLF 473.200₫ / B/L
CIC 2.366.000₫ / Cont
CLF 402.220₫ / Cont
EMF 402.220₫ / Cont
4.258.800₫ 13.225.940₫ 17-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cuong Quoc Logistics

Ref #75182 | 07-06-2023 11:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
-118.300₫
/cbm
-
1.183.000₫
Handling charge 473.200₫ / Shipment
D/O 709.800₫ / Set
1.064.700₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cuong Quoc Logistics

Ref #75180 | 07-06-2023 11:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.183.000₫
Handling charge 473.200₫ / Shipment
D/O 709.800₫ / Set
1.183.000₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cuong Quoc Logistics

Ref #74572 | 31-05-2023 09:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 13 Ngày
Chuyển tải
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.797.400₫
Handling charge 473.000₫ / Shipment
D/O 709.500₫ / Set
DCFS 425.700₫ / CBM
DTHC 189.200₫ / CBM
1.797.400₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Lianyungang
Ho Chi Minh
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
6.480.100₫
Chi tiết
THC 2.956.250₫ / Cont
DOF 946.000₫ / B/L
HLF 709.500₫ / B/L
CIC 1.300.750₫ / Cont
CLF 283.800₫ / Cont
EMF 283.800₫ / Cont
3.547.500₫ 10.027.600₫ 15-06-2023
Lianyungang
Ho Chi Minh
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
9.436.350₫
Chi tiết
THC 4.375.250₫ / Cont
DOF 946.000₫ / B/L
HLF 709.500₫ / B/L
CIC 2.601.500₫ / Cont
CLF 402.050₫ / Cont
EMF 402.050₫ / Cont
8.277.500₫ 17.713.850₫ 15-06-2023
Lianyungang
Ho Chi Minh
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
9.436.350₫
Chi tiết
THC 4.375.250₫ / Cont
DOF 946.000₫ / B/L
HLF 709.500₫ / B/L
CIC 2.601.500₫ / Cont
CLF 402.050₫ / Cont
EMF 402.050₫ / Cont
8.277.500₫ 17.713.850₫ 15-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Laem Chabang
Ho Chi Minh
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
6.361.850₫
Chi tiết
THC 2.838.000₫ / Cont
DOF 946.000₫ / Cont
HLF 709.500₫ / Cont
CIC 1.300.750₫ / Cont
CLF 283.800₫ / Cont
EMF 283.800₫ / Cont
1.419.000₫ 7.780.850₫ 15-06-2023
Laem Chabang
Ho Chi Minh
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
9.436.350₫
Chi tiết
THC 4.375.250₫ / Cont
DOF 946.000₫ / Cont
HLF 709.500₫ / Cont
CIC 2.601.500₫ / Cont
CLF 402.050₫ / Cont
EMF 402.050₫ / Cont
2.365.000₫ 11.801.350₫ 15-06-2023
Laem Chabang
Ho Chi Minh
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 2 Ngày
Đi thẳng
9.436.350₫
Chi tiết
THC 4.375.250₫ / Cont
DOF 946.000₫ / Cont
HLF 709.500₫ / Cont
CIC 2.601.500₫ / Cont
CLF 402.050₫ / Cont
EMF 402.050₫ / Cont
2.365.000₫ 11.801.350₫ 15-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cuong Quoc Logistics

Ref #74176 | 23-05-2023 15:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.180.750₫
Handling charge 472.300₫ / Shipment
D/O 708.450₫ / Set
1.180.750₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xiamen (XMN)
Ho Chi Minh (SGN)
Xiamen, Fujian, China (XMN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
37.784₫
/kg
708.450₫
Chi tiết
DOF 708.450₫ / Kg
746.234₫ 28-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Guangzhou (CAN)
Ho Chi Minh (SGN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
78.638₫
/kg
708.450₫
Chi tiết
DOF 708.450₫ / Kg
787.088₫ 28-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cuong Quoc Logistics

Ref #73738 | 17-05-2023 16:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 19 Ngày
Chuyển tải
5.764.500₫
Chi tiết
THC 2.835.000₫ / Cont
DOF 945.000₫ / B/L
HLF 236.250₫ / B/L
CIC 1.181.250₫ / Cont
CLF 283.500₫ / Cont
EMF 283.500₫ / Cont
4.181.625₫ 9.946.125₫ 31-05-2023
Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 19 Ngày
Chuyển tải
8.599.500₫
Chi tiết
THC 4.252.500₫ / Cont
DOF 945.000₫ / B/L
HLF 236.250₫ / B/L
CIC 2.362.500₫ / Cont
CLF 401.625₫ / Cont
EMF 401.625₫ / Cont
5.906.250₫ 14.505.750₫ 31-05-2023
Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 19 Ngày
Chuyển tải
8.599.500₫
Chi tiết
THC 4.252.500₫ / Cont
DOF 945.000₫ / B/L
HLF 236.250₫ / B/L
CIC 2.362.500₫ / Cont
CLF 401.625₫ / Cont
EMF 401.625₫ / Cont
5.906.250₫ 14.505.750₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Cuong Quoc Logistics
Julia Nguyen (Cuong Quoc Logistics)