Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Công ty Cường Quốc được thành lập vào năm 2011. Là một nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp, chúng tôi liên tục đổi mới để cung cấp đến Khách hàng chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần đư...

Xem thêm >>

Cuong Quoc Logistics

Ref #100808 | 17-06-2024 10:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nhava Sheva
Ho Chi Minh
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 23 Ngày
Đi thẳng
254.710
₫/cbm
-
1.910.325₫
Handling charge 382.065₫ / Shipment
Warehouse charge 764.130₫ / CBM
D/O 764.130₫ / Set
2.165.035₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 16.087 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100806 | 17-06-2024 10:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
8.125.249₫
Chi tiết
THC 3.183.875₫ / Cont
DOF 1.146.195₫ / B/L
HLF 382.065₫ / B/L
CIC 2.801.810₫ / Cont
CLF 305.652₫ / Cont
EMF 305.652₫ / Cont
3.820.650₫ 11.945.899₫ 23-06-2024
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
12.964.739₫
Chi tiết
THC 4.966.845₫ / Cont
DOF 1.146.195₫ / B/L
HLF 382.065₫ / B/L
CIC 5.603.620₫ / Cont
CLF 433.007₫ / Cont
EMF 433.007₫ / Cont
8.278.075₫ 21.242.814₫ 23-06-2024
Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
12.964.739₫
Chi tiết
THC 4.966.845₫ / Cont
DOF 1.146.195₫ / B/L
HLF 382.065₫ / B/L
CIC 5.603.620₫ / Cont
CLF 433.007₫ / Cont
EMF 433.007₫ / Cont
8.278.075₫ 21.242.814₫ 23-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.751 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100803 | 17-06-2024 10:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
6.596.989₫
Chi tiết
THC 3.183.875₫ / Cont
DOF 1.146.195₫ / B/L
HLF 382.065₫ / B/L
CLF 305.652₫ / Cont
CIC 1.273.550₫ / Cont
EMF 305.652₫ / Cont
5.858.330₫ 12.455.319₫ 23-06-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
9.908.219₫
Chi tiết
THC 4.966.845₫ / Cont
DOF 1.146.195₫ / B/L
HLF 382.065₫ / B/L
CLF 433.007₫ / Cont
CIC 2.547.100₫ / Cont
EMF 433.007₫ / Cont
14.009.050₫ 23.917.269₫ 23-06-2024
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
9.908.219₫
Chi tiết
THC 4.966.845₫ / Cont
DOF 1.146.195₫ / B/L
HLF 382.065₫ / B/L
CLF 433.007₫ / Cont
CIC 2.547.100₫ / Cont
EMF 433.007₫ / Cont
14.009.050₫ 23.917.269₫ 23-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 80 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100646 | 12-06-2024 14:37

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai (PVG)
Hanoi (HAN)
Shanghai, China (PVG)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
71.294
₫/kg
1.018.480₫
Chi tiết
Handling 381.930₫ / Shipment
DOF 636.550₫ / Kg
1.089.774₫ 16-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 37.561 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai (PVG)
Ho Chi Minh (SGN)
Shanghai, China (PVG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
76.386
₫/kg
1.018.480₫
Chi tiết
Handling 381.930₫ / Shipment
DOF 636.550₫ / Kg
1.094.866₫ 16-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 574 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100498 | 10-06-2024 10:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
7.992.242₫
Chi tiết
THC 3.181.625₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
CIC 2.799.830₫ / Cont
CLF 305.436₫ / Cont
EMF 305.436₫ / Cont
20.362.400₫ 28.354.642₫ 15-06-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
12.828.312₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
CIC 5.599.660₫ / Cont
CLF 432.701₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
20.362.400₫ 33.190.712₫ 15-06-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
12.828.312₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
CIC 5.599.660₫ / Cont
CLF 432.701₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
20.362.400₫ 33.190.712₫ 15-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 688 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100497 | 10-06-2024 10:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Da Nang
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
6.465.062₫
Chi tiết
THC 3.181.625₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
DCLF 305.436₫ / Cont
DCIC 1.272.650₫ / Cont
EMF 305.436₫ / Cont
25.453.000₫ 31.918.062₫ 16-06-2024
Qingdao
Da Nang
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
9.773.952₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
DCLF 432.701₫ / Cont
DCIC 2.545.300₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
25.453.000₫ 35.226.952₫ 16-06-2024
Qingdao
Da Nang
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
9.773.952₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
DCLF 432.701₫ / Cont
DCIC 2.545.300₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
25.453.000₫ 35.226.952₫ 16-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 37 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100496 | 10-06-2024 10:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
6.465.062₫
Chi tiết
THC 3.181.625₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
CIC 1.272.650₫ / Cont
CLF 305.436₫ / Cont
EMF 305.436₫ / Cont
20.362.400₫ 26.827.462₫ 22-06-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
9.773.952₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
CIC 2.545.300₫ / Cont
CLF 432.701₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
20.362.400₫ 30.136.352₫ 22-06-2024
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 2 9 Ngày
Đi thẳng
9.773.952₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / B/L
HLF 254.530₫ / B/L
CIC 2.545.300₫ / Cont
CLF 432.701₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
20.362.400₫ 30.136.352₫ 22-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 40 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #100493 | 10-06-2024 10:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
6.465.062₫
Chi tiết
THC 3.181.625₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / Cont
HLF 254.530₫ / Cont
CIC 1.272.650₫ / Cont
EMF 305.436₫ / Cont
CLF 305.436₫ / Cont
23.544.025₫ 30.009.087₫ 22-06-2024
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
9.773.952₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / Cont
HLF 254.530₫ / Cont
CIC 2.545.300₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
CLF 432.701₫ / Cont
24.180.350₫ 33.954.302₫ 22-06-2024
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
9.773.952₫
Chi tiết
THC 4.963.335₫ / Cont
DOF 1.145.385₫ / Cont
HLF 254.530₫ / Cont
CIC 2.545.300₫ / Cont
EMF 432.701₫ / Cont
CLF 432.701₫ / Cont
24.180.350₫ 33.954.302₫ 22-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 64 Lượt xem

Cuong Quoc Logistics

Ref #99680 | 24-05-2024 13:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Foshan
Ho Chi Minh
Foshan, Foshan, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
254.770
₫/cbm
-
1.910.775₫
Handling charge 382.155₫ / Shipment
Warehouse charge 764.310₫ / CBM
D/O 764.310₫ / Set
2.165.545₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 96.434 Lượt xem