Cuong Quoc Logistics
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
97598 Ho Chi Minh
> Moji
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moji, Fukuoka, Japan
20'GP Thứ 4 10 Ngày
6.360.000₫
Chi tiết
THC 3.180.000₫
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
AFR 890.400₫
3.307.200₫ 9.667.200₫ 27-04-2024
97598 Ho Chi Minh
> Moji
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moji, Fukuoka, Japan
40'GP Thứ 4 10 Ngày
8.013.600₫
Chi tiết
THC 4.833.600₫
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
AFR 890.400₫
6.614.400₫ 14.628.000₫ 27-04-2024
97598 Ho Chi Minh
> Moji
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moji, Fukuoka, Japan
40'HQ Thứ 4 10 Ngày
8.013.600₫
Chi tiết
THC 4.833.600₫
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
AFR 890.400₫
6.614.400₫ 14.628.000₫ 27-04-2024
97597 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 7 Ngày
5.469.600₫
Chi tiết
THC 3.180.000₫
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
4.324.800₫ 9.794.400₫ 27-04-2024
97597 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 7 Ngày
7.123.200₫
Chi tiết
THC 4.833.600₫
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
8.649.600₫ 15.772.800₫ 27-04-2024
97597 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 7 Ngày
7.123.200₫
Chi tiết
THC 4.833.600₫
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
8.649.600₫ 15.772.800₫ 27-04-2024
97594 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 3 Ngày
2.289.600₫
Chi tiết
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
1.526.400₫ 3.816.000₫ 27-04-2024
97594 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 3 Ngày
2.289.600₫
Chi tiết
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
2.798.400₫ 5.088.000₫ 27-04-2024
97594 Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 3 Ngày
2.289.600₫
Chi tiết
BILL 1.144.800₫
SEAL 254.400₫
TELEX 890.400₫
2.798.400₫ 5.088.000₫ 27-04-2024
97372 Pasir Gudang
> Ho Chi Minh
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 10 Ngày
6.519.030₫
Chi tiết
THC 3.146.250₫
DOF 1.132.650₫
HLF 377.550₫
CIC 1.258.500₫
CLF 302.040₫
EMF 302.040₫
2.013.600₫ 8.532.630₫ 20-04-2024
  • Hiển thị