Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
101686 Qingdao
> Da Nang
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Thứ 4 9 Ngày
6.593.622₫
Chi tiết
THC 3.182.250₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 1.272.900₫
EMF 305.496₫
CLF 305.496₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
6.593.622₫ 20-07-2024
101686 Qingdao
> Da Nang
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Thứ 4 9 Ngày
9.903.162₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 2.545.800₫
EMF 432.786₫
CLF 432.786₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
9.903.162₫ 20-07-2024
101686 Qingdao
> Da Nang
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
9.903.162₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 2.545.800₫
EMF 432.786₫
CLF 432.786₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
9.903.162₫ 20-07-2024
101685 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Chủ nhật 8 Ngày
6.593.622₫
Chi tiết
THC 3.182.250₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 1.272.900₫
CLF 305.496₫
EMF 305.496₫
28.512.960₫ 35.106.582₫ 20-07-2024
101685 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Chủ nhật 8 Ngày
9.903.162₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 2.545.800₫
CLF 432.786₫
EMF 432.786₫
28.512.960₫ 38.416.122₫ 20-07-2024
101685 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 8 Ngày
9.903.162₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 2.545.800₫
CLF 432.786₫
EMF 432.786₫
28.512.960₫ 38.416.122₫ 20-07-2024
101684 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 9 Ngày
8.121.102₫
Chi tiết
THC 3.182.250₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 2.800.380₫
CLF 305.496₫
EMF 305.496₫
18.329.760₫ 26.450.862₫ 20-07-2024
101684 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 9 Ngày
12.958.122₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 5.600.760₫
CLF 432.786₫
EMF 432.786₫
18.329.760₫ 31.287.882₫ 20-07-2024
101684 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
12.958.122₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫
DOF 1.145.610₫
HLF 381.870₫
CIC 5.600.760₫
CLF 432.786₫
EMF 432.786₫
18.329.760₫ 31.287.882₫ 20-07-2024
101318 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 3 Ngày
1.782.480₫
Chi tiết
BILL 1.145.880₫
SEAL 254.640₫
HLF 381.960₫
1.782.480₫ 3.564.960₫ 14-07-2024
  • Hiển thị