Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
94880 Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 11 Ngày
6.767.800₫
Chi tiết
THC 3.211.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
CIC 1.235.000₫
EMF 296.400₫
CLF 296.400₫
10.497.500₫ 17.265.300₫ 29-02-2024
94880 Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2 11 Ngày
9.731.800₫
Chi tiết
THC 4.693.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
CIC 2.470.000₫
EMF 419.900₫
CLF 419.900₫
10.497.500₫ 20.229.300₫ 29-02-2024
94880 Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 11 Ngày
9.731.800₫
Chi tiết
THC 4.693.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
CIC 2.470.000₫
EMF 419.900₫
CLF 419.900₫
10.497.500₫ 20.229.300₫ 29-02-2024
94879 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
6.767.800₫
Chi tiết
THC 3.211.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
CIC 1.235.000₫
CLF 296.400₫
EMF 296.400₫
8.645.000₫ 15.412.800₫ 29-02-2024
94879 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
9.731.800₫
Chi tiết
THC 4.693.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
CIC 2.470.000₫
CLF 419.900₫
EMF 419.900₫
8.645.000₫ 18.376.800₫ 29-02-2024
94879 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
9.731.800₫
Chi tiết
THC 4.693.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
CIC 2.470.000₫
CLF 419.900₫
EMF 419.900₫
8.645.000₫ 18.376.800₫ 29-02-2024
94878 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 6 Ngày
6.471.400₫
Chi tiết
THC 3.211.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
DCIC 1.235.000₫
DCLF 296.400₫
2.470.000₫ 8.941.400₫ 29-02-2024
94878 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 6 Ngày
9.311.900₫
Chi tiết
THC 4.693.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
DCIC 2.470.000₫
DCLF 419.900₫
4.940.000₫ 14.251.900₫ 29-02-2024
94878 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 6 Ngày
9.311.900₫
Chi tiết
THC 4.693.000₫
DOF 988.000₫
HLF 741.000₫
DCIC 2.470.000₫
DCLF 419.900₫
4.940.000₫ 14.251.900₫ 29-02-2024
94356 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 8 Ngày
5.789.160₫
Chi tiết
THC 2.968.800₫
DOF 989.600₫
CLF 296.880₫
CIC 1.237.000₫
EMF 296.880₫
9.896.000₫ 15.685.160₫ 07-02-2024
  • Hiển thị