CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Người liên hệ: Ms. Ana Nguyen

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Người liên hệ: Ms. Ana Nguyen

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển, vận tải hàng lẻ/hàng nguyên container, k...

Xem thêm >>
 • Sabay Building, 11A Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • +849****** Hiện số
 • http://perfectlink.vn/

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97823 | 23-04-2024 16:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Yokohama
Ho Chi Minh
Yokohama, Kanagawa, Japan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Chủ nhật 9 Ngày
Đi thẳng
118.450
₫/cbm
-
1.989.960₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 805.460₫ / CBM
2.108.410₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.362 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97822 | 23-04-2024 16:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tokyo
Ho Chi Minh
Tokyo, Tokyo, Japan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Chủ nhật 9 Ngày
Đi thẳng
118.450
₫/cbm
-
1.989.960₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 805.460₫ / CBM
2.108.410₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 15 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97821 | 23-04-2024 16:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Taichung
Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
Refund 473.800
₫/cbm
-
1.895.200₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 710.700₫ / CBM
1.421.400₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97820 | 23-04-2024 16:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
Refund 355.350
₫/cbm
-
1.847.820₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 663.320₫ / CBM
1.492.470₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97819 | 23-04-2024 16:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Rotterdam
Ho Chi Minh
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
1.302.950
₫/cbm
-
1.847.820₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 663.320₫ / CBM
3.150.770₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97818 | 23-04-2024 16:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Port Said
Ho Chi Minh
Port Said, Bur Sa'id, Egypt
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
118.450
₫/cbm
-
1.847.820₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 663.320₫ / CBM
1.966.270₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97817 | 23-04-2024 16:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Penang
Ho Chi Minh
Penang, Pulau Pinang, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
118.450
₫/cbm
-
1.847.820₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 663.320₫ / CBM
1.966.270₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97816 | 23-04-2024 16:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Pasir Gudang
Ho Chi Minh
Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 6/ Chủ nhật 14 Ngày
Đi thẳng
118.450
₫/cbm
-
1.847.820₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 663.320₫ / CBM
1.966.270₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97815 | 23-04-2024 16:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Osaka
Ho Chi Minh
Osaka, Osaka, Japan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
118.450
₫/cbm
-
1.989.960₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 805.460₫ / CBM
2.108.410₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97813 | 23-04-2024 16:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
Refund 142.140
₫/cbm
-
1.989.960₫
D/O 1.184.500₫ / Set
CFS 805.460₫ / CBM
1.847.820₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6 Lượt xem