CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Người liên hệ: Ms. Ana Nguyen

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Người liên hệ: Ms. Ana Nguyen

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển, vận tải hàng lẻ/hàng nguyên container, k...

Xem thêm >>
 • Sabay Building, 11A Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • +849****** Hiện số
 • http://perfectlink.vn/

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102317 | 12-07-2024 17:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
4.772.800₫ 9.771.680₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
9.043.200₫ 16.302.880₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
9.043.200₫ 16.302.880₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.887 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102316 | 12-07-2024 17:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
Refund 753.600₫ 4.245.280₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
Refund 502.400₫ 6.757.280₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
Refund 502.400₫ 6.757.280₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 41 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102315 | 12-07-2024 17:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
Refund 753.600₫ 4.245.280₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
Refund 502.400₫ 6.757.280₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
Refund 502.400₫ 6.757.280₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102314 | 12-07-2024 16:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
3.315.840₫ 8.314.720₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
4.220.160₫ 11.479.840₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
4.220.160₫ 11.479.840₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 30 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102313 | 12-07-2024 16:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
427.040₫ 5.425.920₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
703.360₫ 7.963.040₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
703.360₫ 7.963.040₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102312 | 12-07-2024 16:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
427.040₫ 5.425.920₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
703.360₫ 7.963.040₫ 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
703.360₫ 7.963.040₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102311 | 12-07-2024 16:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
9.294.400₫ 14.293.280₫ 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
15.825.600₫ 23.085.280₫ 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
15.825.600₫ 23.085.280₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 19 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102310 | 12-07-2024 16:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 13 Ngày
Chuyển tải
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
20.849.600₫ 25.848.480₫ 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Hàng ngày 13 Ngày
Chuyển tải
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
42.704.000₫ 49.963.680₫ 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 13 Ngày
Chuyển tải
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
42.704.000₫ 49.963.680₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 30 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102309 | 12-07-2024 16:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
8.792.000₫ 13.790.880₫ 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
17.584.000₫ 24.843.680₫ 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
17.584.000₫ 24.843.680₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20 Lượt xem

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102306 | 12-07-2024 16:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
St. Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
119.320.000₫ 124.318.880₫ 25-07-2024
Hai Phong
St. Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
194.680.000₫ 201.939.680₫ 25-07-2024
Hai Phong
St. Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫ / Cont
BILL 1.256.000₫ / B/L
SEAL 251.200₫ / Cont
194.680.000₫ 201.939.680₫ 25-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 22 Lượt xem