CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Người liên hệ: Ms. Ana Nguyen

Chức vụ: Sales Marketing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
97208 Ho Chi Minh
> Dar-es-salaam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 25 Ngày
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
40.192.000₫ 45.190.880₫ 15-04-2024
97208 Ho Chi Minh
> Dar-es-salaam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 25 Ngày
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
52.752.000₫ 60.011.680₫ 15-04-2024
97208 Ho Chi Minh
> Dar-es-salaam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 25 Ngày
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
52.752.000₫ 60.011.680₫ 15-04-2024
97207 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 25 Ngày
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
30.144.000₫ 35.142.880₫ 15-04-2024
97207 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 25 Ngày
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
48.984.000₫ 56.243.680₫ 15-04-2024
97207 Ho Chi Minh
> Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 25 Ngày
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
48.984.000₫ 56.243.680₫ 15-04-2024
97206 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 5 Ngày
4.998.880₫
Chi tiết
THC 3.491.680₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
-1.758.400₫ 3.240.480₫ 15-04-2024
97206 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 5 Ngày
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
-2.260.800₫ 4.998.880₫ 15-04-2024
97206 Ho Chi Minh
> Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 5 Ngày
7.259.680₫
Chi tiết
THC 5.752.480₫
BILL 1.256.000₫
SEAL 251.200₫
-2.260.800₫ 4.998.880₫ 15-04-2024
97205 Xingang
> Da Nang
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 5 Ngày
6.199.200₫
Chi tiết
THC 3.419.400₫
CLEANING 319.800₫
DO 1.230.000₫
CIC 1.230.000₫
9.102.000₫ 15.301.200₫ 15-04-2024
  • Hiển thị