Lợi ích cho Công ty Logistics

 
1- Có cơ hội tìm được khách hàng mới hiệu quả hơn suốt 24/7.
2- Quảng bá giá và dịch vụ ra toàn thị trường một cách tức thì.
3- Có cơ hội tìm được những khách hàng và dự án logistics lớn.
4- Giúp doanh nghiệp tăng doanh số/ lợi nhuận và tiết kiệm chi phí bán hàng.
5- Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động đối với đội ngũ kinh doanh hiện tại
6- Giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.