CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Manaus, Amazonas, Brazil
Freight cost: ₫123,603,200/20GP
Expiry date: 31-03-2024
T/T: 56 Days
ETD:
Notes:
Please send email to helen@capital-vn.com.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 215 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Philadelphia, Jefferson, New York, United States
Freight cost: ₫94,918,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 32 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 136 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Charleston, Charleston, South Carolina, United States
Freight cost: ₫94,918,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 38 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 123 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
Freight cost: ₫94,918,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 31 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 63 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Savannah, California, United States
Freight cost: ₫94,918,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 32 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 62 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: New York, New York, New York, United States
Freight cost: ₫94,918,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 28 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 58 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Seattle, King, Washington, United States
Freight cost: ₫34,843,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 32 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 39 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Oakland, Alameda, California, United States
Freight cost: ₫34,843,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 32 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 45 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫32,440,500/20GP
Expiry date: 31-10-2022
T/T: 22 Days
ETD: Weekly
Notes:
Please feel free to contact us via Email: helen@capital-vn.com.vn or Tel: 0938546937 for further information. Thanks so much!
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 41 Viewed
Origin: Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫-1,167,500/40GP
Expiry date: 30-06-2020
T/T: 4 Days
ETD:
Notes:
Subject to local charges at both side - Please call 0938546937 (Helen - Operations Manager)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,135 Viewed
 • Show