CAPITALLOG VN

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Sat 6 Days
Direct
₫5,867,950
Detail:
THC ₫3,121,250 / Cont
DO ₫998,800 / B/L
CIC ₫1,248,500 / Cont
CLEANING ₫249,700 / Cont
EMC ₫249,700 / Cont
₫2,122,450 ₫7,990,400 13-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,161 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Oakland
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'RF Wed/ Sat 21 Days
Direct
₫9,488,600
Detail:
THC ₫6,242,500 / Cont
BILL ₫1,123,650 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
AMS ₫998,800 / B/L
TELEX RELEASE ₫873,950 / B/L
₫84,398,600 ₫93,887,200 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,041 Viewed

CAPITALLOG VN

Ref #96857 | 02-04-2024 15:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Qinzhou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Mon/ Wed/ Thu 1 Days
Direct
₫1,573,110
Detail:
BILL ₫624,250 / Cont
SEAL ₫199,760 / B/L
AMS ₫749,100 / B/L
₫0
Freight cost included
₫1,573,110 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Colombo
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thu/ Fri/ Sat 14 Days
Transit
₫3,995,200
Detail:
THC ₫2,746,700 / Cont
BILL ₫998,800 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
₫19,976,000 ₫23,971,200 14-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,510 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Mundra
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Tue/ Thu 19 Days
Direct
₫6,861,250
Detail:
THC ₫4,740,500 / Cont
BILL ₫998,000 / B/L
SEAL ₫249,500 / Cont
TELEX RELEASE (If Any) ₫873,250 / Cont
₫19,960,000 ₫26,821,250 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 142 Viewed

CAPITALLOG VN

Ref #96503 | 27-03-2024 16:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Riyadh
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
20'GP Tue/ Thu 35 Days
Transit
₫4,491,000
Detail:
THC ₫3,243,500 / Cont
BILL ₫998,000 / B/L
SEAL ₫249,500 / Cont
₫36,177,500 ₫40,668,500 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,546 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Antwerp
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Tue/ Thu 41 Days
Transit
₫6,487,000
Detail:
BILL ₫998,000 / B/L
CLEANING FEE ₫499,000 / Cont
CIC ₫4,990,000 / Cont
₫30,688,500 ₫37,175,500 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 107 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Miami
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Tue/ Thu 43 Days
Transit
₫6,736,500
Detail:
THC ₫3,368,250 / Cont
BILL ₫1,247,500 / B/L
SEAL ₫249,500 / Cont
TELEX RELEASE ₫873,250 / Cont
AMS ₫998,000 / Cont
₫83,582,500 ₫90,319,000 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 97 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Haifa
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Haifa, Hefa, Israel
40'HQ Mon/ Tue/ Thu 52 Days
Transit
₫7,235,500
Detail:
THC ₫4,865,250 / Cont
BILL ₫1,122,750 / Cont
SEAL ₫249,500 / Cont
TELEX RELEASE ₫998,000 / Cont
₫97,429,750 ₫104,665,250 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 4,613 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫5,364,250
Detail:
THC ₫3,243,500 / Cont
BILL ₫998,000 / Cont
SEAL ₫249,500 / Cont
TELEX RELEASE ₫873,250 / B/L
₫21,831,250 ₫27,195,500 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 87 Viewed