CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>
CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Ref #96765 | 01-04-2024 13:46

country

Shipping service | Hai Phong (Hai Phong Port) - Colombo | Vietnam-Sri Lanka (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Colombo
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thu/ Fri/ Sat 14 Days
Transit
₫3,995,200
Detail:
THC ₫2,746,700 / Cont
BILL ₫998,800 / B/L
SEAL ₫249,700 / Cont
₫19,976,000 ₫23,971,200 14-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 5,516 Viewed