CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>
CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Ref #96522 | 28-03-2024 09:13

country

Shipping service | Antwerp - Ho Chi Minh (Cat Lai) | Belgium-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Antwerp
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Tue/ Thu 41 Days
Transit
₫6,487,000
Detail:
BILL ₫998,000 / B/L
CLEANING FEE ₫499,000 / Cont
CIC ₫4,990,000 / Cont
₫30,688,500 ₫37,175,500 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 116 Viewed