CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>
CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Ref #96526 | 28-03-2024 09:49

country

Shipping service | Hai Phong (Hai Phong Port) - Miami | Vietnam-United States (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong (Hai Phong Port)
Miami
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Tue/ Thu 43 Days
Transit
₫6,736,500
Detail:
THC ₫3,368,250 / Cont
BILL ₫1,247,500 / B/L
SEAL ₫249,500 / Cont
TELEX RELEASE ₫873,250 / Cont
AMS ₫998,000 / Cont
₫83,582,500 ₫90,319,000 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 106 Viewed