CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>
CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Ref #96528 | 28-03-2024 10:01

country

Shipping service | Ho Chi Minh (Cat Lai) - Mundra | Vietnam-India (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Mundra
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Tue/ Thu 19 Days
Direct
₫6,861,250
Detail:
THC ₫4,740,500 / Cont
BILL ₫998,000 / B/L
SEAL ₫249,500 / Cont
TELEX RELEASE (If Any) ₫873,250 / Cont
₫19,960,000 ₫26,821,250 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 162 Viewed