CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CAPITALLOG VN

Contact person: Ms. HELEN PHAM

Pos: Operation Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

CÔNG TY CAPITALLOG VIỆT NAM thành lập vào năm 2017 – thành viên của TẬP ĐOÀN CAPITAL LOGISTICS INTERNATIONAL – một nhà vận tải hàng hóa và khai thác hoạt động vận tải biển (NVOCC), hoạt động chủ y...

See more >>
CAPITALLOG VN

CAPITALLOG VN

Ref #96896 | 03-04-2024 09:36

country

Shipping service | Ningbo - Ho Chi Minh (Cat Lai) | China-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Sat 6 Days
Direct
₫5,867,950
Detail:
THC ₫3,121,250 / Cont
DO ₫998,800 / B/L
CIC ₫1,248,500 / Cont
CLEANING ₫249,700 / Cont
EMC ₫249,700 / Cont
₫2,122,450 ₫7,990,400 13-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 2,178 Viewed