Công ty TNHH Melody Logistics

Công ty TNHH Melody Logistics

Người liên hệ: Ms Doan Đào Thị Kim

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 1 NGUYỄN VĂN ĐẬU, PHƯỜNG 5, QUẬN PHÚ NHUẬN
  • 0343461361
  • https://melodylogistics.com/