Công ty TNHH Melody Logistics

Công ty TNHH Melody Logistics

Người liên hệ: Ms Doan Đào Thị Kim

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

YOUR CARGO OUR MISSION

Xem thêm >>
  • 1 NGUYỄN VĂN ĐẬU, PHƯỜNG 5, QUẬN PHÚ NHUẬN
  • 0343461361
  • https://melodylogistics.com/

Công ty TNHH Melody Logistics

2020-10-09 15:16

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Osaka
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
/ 11 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.659.000
THC 189.600 VNĐ / CBM
CFS 237.000 VNĐ / CBM
Bill fee 711.000 VNĐ / Set
Fuel surcharge 165.900 VNĐ / CBM
AFR 355.500 VNĐ / Set
1.659.000 31-10-2020
Khác

Công ty TNHH Melody Logistics

2020-10-09 15:14

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Yokohama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yokohama, Kanagawa, Japan
CFS / CFS
Hàng thường
/ 11 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.659.000
THC 189.600 VNĐ / CBM
CFS 237.000 VNĐ / CBM
Bill fee 711.000 VNĐ / Set
Fuel surcharge 165.900 VNĐ / CBM
AFR 355.500 VNĐ / Set
1.659.000 31-10-2020
Khác

Công ty TNHH Melody Logistics

2020-10-09 15:08

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Shekou
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
CFS / CFS
Hàng thường
3 Ngày
Đi thẳng
474.000 1.469.400
THC 189.600 VNĐ / CBM
CFS 237.000 VNĐ / CBM
Bill fee 711.000 VNĐ / Set
Fuel surcharge 165.900 VNĐ / CBM
EBS 165.900 VNĐ / CBM
1.943.400 31-10-2020
Khác