Mitsubishi Logistics
Mitsubishi Logistics

Mitsubishi Logistics

Người liên hệ: Mr Tuấn Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Promotion Charter HAN - NGO Ref #2376
Dịch vụ: Air
Ngày đăng: 30-09-2020
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Nagoya, Honshu, Japan (NGO)
Cước: 65.240 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 05-10-2020
T/T: 1 Ngày
ETD: 07/10/2020
Ghi chú:
Promotion Charter HAN - NGO truck KIX/NRT,...
Promotions Charter HAN - NRT Ref #1454
Dịch vụ: Air
Ngày đăng: 21-08-2020
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Tokyo, Honshu, Japan (NRT)
Cước: 69.900 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 25-08-2020
T/T: 1 Ngày
ETD: 26/08
Ghi chú:
Còn trống 20 cbm
Promotions Charter SGN - SYD//MEL Ref #1423
Dịch vụ: Air
Ngày đăng: 21-08-2020
Nơi đi: Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Sydney, New South Wales, Australia (SYD)
Cước: 128.150 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 28-08-2020
T/T: 1 Ngày
ETD: 28/08
Ghi chú:
SGN - MEL