ANCC Logistics

ANCC Logistics

Người liên hệ: Ms Alice Quyên

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ANCC Transport chuyên đóng hàng consol "LCL", Hàng cont đi Mỹ. Với các tuyến xuất đóng cont trực tiếp hàng tuần: Mỹ, HKG,...

Xem thêm >>
  • 19 Sông Nhuệ, p2, Tân Bình
  • 28730673-9
  • ANCC.com.vn

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 19 Sông Nhuệ, p2, Tân Bình
  • 28730673-9
  • ANCC.com.vn