ANCC Logistics

ANCC Logistics

Người liên hệ: Ms Alice Quyên

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ANCC Transport chuyên đóng hàng consol "LCL", Hàng cont đi Mỹ. Với các tuyến xuất đóng cont trực tiếp hàng tuần: Mỹ, HKG,...

Xem thêm >>
  • 19 Sông Nhuệ, p2, Tân Bình
  • 28730673-9
  • ANCC.com.vn

ANCC Logistics

2020-10-11 20:49

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước vận chuyển Nhập khẩu Singapore đến Hồ Chí Minh Ref #2428
Ngày đăng: 11-10-2020
Dịch vụ: LCL
Nơi đi: Singapore, Singapore
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: -22.000 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2020
T/T: 3 Ngày
ETD: Tue, Sun Weekly
Ghi chú:
Dịch vụ LCL direct, TT 03 days, Fre: Tue, Sun. Ưu đãi hơn với dịch vụ EXW SIN-HCM
Khác

ANCC Logistics

2020-10-11 20:17

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Incheon
> Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
7 Ngày
Đi thẳng
-176.000 550.000
D/O 550.000 VNĐ / Set
374.000 31-10-2020
Khác

ANCC Logistics

2020-10-11 20:08

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước vận chuyển Nhập khẩu HongKong đến Hồ Chí Minh Ref #2427
Ngày đăng: 11-10-2020
Dịch vụ: LCL
Nơi đi: Hong Kong, Hong Kong
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-10-2020
T/T: 3 Ngày
ETD: Tue, Fri Weekly
Ghi chú:
Dịch vụ LCL direct, TT 03 days, Fre: Tue, Fri. Ưu đãi hơn với dịch vụ EXW HKG-HCM
Khác