ANCC Logistics

ANCC Logistics

Người liên hệ: Ms Alice Quyên

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ANCC Transport chuyên đóng hàng consol "LCL", Hàng cont đi Mỹ. Với các tuyến xuất đóng cont trực tiếp hàng tuần: Mỹ, HKG,...

Xem thêm >>
  • 19 Sông Nhuệ, p2, Tân Bình
  • 28730673-9
  • ANCC.com.vn

ANCC Logistics

2020-10-11 20:49

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước vận chuyển Nhập khẩu Singapore đến Hồ Chí Minh Ref #6706
Nơi đi: Singapore, Singapore
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: -22.000 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2020
T/T: 3 Ngày
ETD: Tue, Sun Weekly
Ghi chú:
Dịch vụ LCL direct, TT 03 days, Fre: Tue, Sun. Ưu đãi hơn với dịch vụ EXW SIN-HCM
Dịch vụ: LCL Ngày đăng: 2020-10-11
Khác