ATLAS LOGISTICS VIETNAM
ATLAS LOGISTICS VIETNAM

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms NHƯ TRỊNH

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

2020-10-22 15:53

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #2504
Ngày đăng: 22-10-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Manila, Metro Manila, Philippines
Cước: 232.000 VNĐ/40GP
Hiệu lực đến: 31-10-2020
T/T: 12 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Local charge: THC 135usd, DOC 40usd, SEAL 10usd, Telex release (sur) 35usd

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

2020-10-20 13:40

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'RF Thứ 7 11 Ngày
Đi thẳng
8.120.000
Chi tiết
THC 5.452.000 VNĐ / Cont
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
BILL 928.000 VNĐ / B/L
TeTelex release 812.000 VNĐ / B/L
AFR 696.000 VNĐ / B/L
15.776.000 23.896.000 31-10-2020
Ghi chú:
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ sdt/zalo/whatssap: 0938320596 (Ms.Như) Email: sales@atlaslogistics.com.vn

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

2020-11-30 10:59

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3 7 Ngày
Đi thẳng
8.236.000
Chi tiết
D/O fee 928.000 VNĐ / B/L
THC 3.364.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 3.132.000 VNĐ / Cont
Handling fee 812.000 VNĐ / Cont
16.240.000 24.476.000 13-01-2021
Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 3 7 Ngày
Đi thẳng
8.700.000
Chi tiết
D/O fee 928.000 VNĐ / B/L
THC 3.596.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 3.364.000 VNĐ / Cont
Handling fee 812.000 VNĐ / Cont
29.000.000 37.700.000 13-01-2021
Ghi chú:
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ sdt/zalo/whatsapp: 0938320596 (Ms.Như) Email: sales@atlaslogistics.com.vn Thanks!

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

2020-11-26 08:38

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Xingang
> Ho Chi Minh
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.452.000
Chi tiết
D/O fee 928.000 VNĐ / B/L
THC 3.364.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 812.000 VNĐ / Cont
Handling fee 348.000 VNĐ / Cont
33.640.000 39.092.000 30-11-2020
Xingang
> Ho Chi Minh
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
6.380.000
Chi tiết
D/O fee 928.000 VNĐ / B/L
THC 3.828.000 VNĐ / Cont
Cleaning fee 1.044.000 VNĐ / Cont
Handling fee 580.000 VNĐ / Cont
55.680.000 62.060.000 30-11-2020
Ghi chú:
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ sdt/zalo/whatsapp: 0938320596 (Ms.Như) Email: sales@atlaslogistics.com.vn

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

2020-11-24 14:20

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong (Hai Phong Port)
> Nhava Sheva
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
9.744.000
Chi tiết
Bill fee 928.000 VNĐ / B/L
THC 3.364.000 VNĐ / Cont
SEAL 232.000 VNĐ / Cont
LSS 2.552.000 VNĐ / Cont
R/R Quantum (applied 01 Nov, 2020) 1.856.000 VNĐ / Cont
Telex release 812.000 VNĐ / B/L
38.976.000 48.720.000 30-11-2020
Ghi chú:
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ sdt/zalo/whatsapp: 0938320596 (Ms.Như) Email: sales@atlaslogistics.com.vn