ATLAS LOGISTICS VIETNAM
ATLAS LOGISTICS VIETNAM

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms NHƯ TRỊNH

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

ATLAS LOGISTICS VIETNAM

2020-10-28 16:43

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #2548
Ngày đăng: 28-10-2020
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 928.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 10-11-2020
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Local charge: THC 135usd, DOC 40usd, SEAL 10usd, Telex release (sur) 35usd
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2020-10-28
Khác