AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Contact person: Ms. Helen Nguyen

Pos: Customer Service & Pricing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

AIR SEA ASIAN JSC

Contact person: Ms. Helen Nguyen

Pos: Customer Service & Pricing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

 • No 5 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh Dist
 • +840****** Show
 • www.asanco.vn
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Freight cost: ₫12,220,000/20GP
Expiry date: 14-12-2023
T/T: 15 Days
ETD:
Notes:
Giá cước đã bao gồm LSS. Sẵn ETD 12/12. Tàu direct
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 137 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Mundra, Gujarat, India
Freight cost: ₫13,809,600/20GP
Expiry date: 30-10-2023
T/T: 25 Days
ETD:
Notes:
Giá cước đã bao gồm LSS. Sẵn ETD 30.10. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 hoặc email sales2@asanco.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 113 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Freight cost: ₫13,563,000/20GP
Expiry date: 30-10-2023
T/T: 25 Days
ETD:
Notes:
Giá cước đã bao gồm LSS. Sẵn ETD 30.10. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 hoặc email sales2@asanco.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 101 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Mundra, Gujarat, India
Freight cost: ₫9,864,000/20GP
Expiry date: 30-10-2023
T/T: 25 Days
ETD:
Notes:
Giá cước đã bao gồm LSS. Sẵn ETD 30.10. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 hoặc email sales2@asanco.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 84 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Freight cost: ₫8,631,000/20GP
Expiry date: 30-10-2023
T/T: 25 Days
ETD:
Notes:
Giá cước đã bao gồm LSS. Sẵn ETD 30.10. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 hoặc email sales2@asanco.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 44 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Freight cost: ₫9,076,100/20GP
Expiry date: 30-09-2023
T/T: 14 Days
ETD:
Notes:
anh/chị có nhu cần liên hệ em qua zalo 0394223374 or email sales2@asanco.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 77 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Singapore, Singapore
Freight cost: ₫1,839,750/20GP
Expiry date: 30-09-2023
T/T: 3 Days
ETD:
Notes:
cước đã bao gồm THC, LSS. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 or email sales2@asanco.vn
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 72 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Mundra, Gujarat, India
Freight cost: ₫14,786,400/20GP
Expiry date: 16-09-2023
T/T: 20 Days
ETD:
Notes:
The price subject LCC . ETD thứ 3 hàng tuần
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 157 Viewed
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Freight cost: ₫15,271,200/20GP
Expiry date: 16-09-2023
T/T: 20 Days
ETD:
Notes:
The price subject LCC . ETD thứ 3 hàng tuần
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 92 Viewed
Origin: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Mundra, Gujarat, India
Freight cost: ₫9,696,000/20GP
Expiry date: 15-09-2023
T/T: 20 Days
ETD:
Notes:
The price subject LCC - via PKG
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 117 Viewed
 • Show