AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

 • No 5 Dong Da Street, Ward 2, Tan Binh Dist
 • +84 0989470047
 • www.asanco.vn

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
2.062.200₫
Chi tiết
BILL 982.000₫ / Cont
SEAL 220.950₫ / Cont
TELEX 859.250₫ / Cont
1.841.250₫ 3.903.450₫ 31-10-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
2.062.200₫
Chi tiết
BILL 982.000₫ / Cont
SEAL 220.950₫ / Cont
TELEX 859.250₫ / Cont
4.541.750₫ 6.603.950₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
4.944.960₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 218.160₫ / B/L
TELEX 848.400₫ / B/L
2.181.600₫ 7.126.560₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 7 10 Ngày
Đi thẳng
6.399.360₫
Chi tiết
THC 4.363.200₫ / Cont
BILL 969.600₫ / B/L
SEAL 218.160₫ / B/L
TELEX 848.400₫ / B/L
2.908.800₫ 9.308.160₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
2.062.200₫
Chi tiết
BILL 982.000₫ / B/L
SEAL 220.950₫ / B/L
TELEX 859.250₫ / B/L
1.964.000₫ 4.026.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Mundra
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Hàng ngày 24 Ngày
Chuyển tải
5.008.200₫
Chi tiết
THC 2.946.000₫ / Cont
BILL 982.000₫ / Cont
SEAL 220.950₫ / Cont
TELEX 859.250₫ / Cont
10.311.000₫ 15.319.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jakarta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
CY / CY
Hàng thường
Thứ 3 5 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.892.280₫
Chi tiết
THC 145.560₫ / CBM
CFS 218.340₫ / CBM
Bill fee 970.400₫ / Set
EBS 121.300₫ / CBM
LSS 72.780₫ / CBM
RR 363.900₫ / CBM
5.337.200₫
CFS 485.200₫ / CBM
other charges 2.304.700₫ / CBM
warehouse 2.547.300₫ / CBM
7.229.480₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AIR SEA ASIAN JSC

Ref #15472 | 19-09-2023 10:53

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 9.076.100₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 14 Ngày
ETD:
Ghi chú: anh/chị có nhu cần liên hệ em qua zalo 0394223374 or email sales2@asanco.vn
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AIR SEA ASIAN JSC

Ref #15471 | 19-09-2023 10:50

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 1.839.750₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 3 Ngày
ETD:
Ghi chú: cước đã bao gồm THC, LSS. Anh/chị cần thêm thông tin vui lòng liên hệ em qua zalo 0394223374 or email sales2@asanco.vn
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
2.037.840₫
Chi tiết
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 218.340₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
2.911.200₫ 4.949.040₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
2.037.840₫
Chi tiết
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 218.340₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
3.881.600₫ 5.919.440₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
2.037.840₫
Chi tiết
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 218.340₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
2.911.200₫ 4.949.040₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
2.037.840₫
Chi tiết
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 218.340₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
3.881.600₫ 5.919.440₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
4.949.040₫
Chi tiết
THC 2.911.200₫ / Cont
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 218.340₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
12.372.600₫ 17.321.640₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
AIR SEA ASIAN JSC
Helen Nguyen (AIR SEA ASIAN JSC)