AIR SEA ASIAN JSC

AIR SEA ASIAN JSC

Người liên hệ: Ms. Helen Nguyen

Chức vụ: Customer Service & Pricing

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
92309 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Manila North Harbour
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
20'GP Thứ 4 5 Ngày
2.059.680₫
Chi tiết
BILL 980.800₫
SEAL 220.680₫
TELEX 858.200₫
1.716.400₫ 3.776.080₫ 31-01-2024
92309 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Manila North Harbour
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Manila North Harbour, Metro Manila, Philippines
40'GP Thứ 4 5 Ngày
2.059.680₫
Chi tiết
BILL 980.800₫
SEAL 220.680₫
TELEX 858.200₫
2.206.800₫ 4.266.480₫ 31-01-2024
92193 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
2.050.440₫
Chi tiết
BILL 976.400₫
SEAL 219.690₫
TELEX 854.350₫
1.708.700₫ 3.759.140₫ 14-01-2024
92193 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Ningbo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
2.050.440₫
Chi tiết
BILL 976.400₫
SEAL 219.690₫
TELEX 854.350₫
4.149.700₫ 6.200.140₫ 14-01-2024
92206 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
4.985.760₫
Chi tiết
THC 2.932.800₫
BILL 977.600₫
SEAL 219.960₫
TELEX 855.400₫
2.688.400₫ 7.674.160₫ 14-01-2024
92206 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
6.452.160₫
Chi tiết
THC 4.399.200₫
BILL 977.600₫
SEAL 219.960₫
TELEX 855.400₫
4.154.800₫ 10.606.960₫ 14-01-2024
92207 Hai Phong
> Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.985.760₫
Chi tiết
THC 2.932.800₫
BILL 977.600₫
SEAL 219.960₫
TELEX 855.400₫
12.220.000₫ 17.205.760₫ 14-01-2024
92208 Hai Phong
> Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Hàng ngày 28 Ngày
4.985.760₫
Chi tiết
THC 2.932.800₫
BILL 977.600₫
SEAL 219.960₫
TELEX 855.400₫
12.831.000₫ 17.816.760₫ 14-01-2024
92209 Hai Phong
> Port Klang (West Port)
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
4.985.760₫
Chi tiết
THC 2.932.800₫
BILL 977.600₫
SEAL 219.960₫
TELEX 855.400₫
3.666.000₫ 8.651.760₫ 14-01-2024
92209 Hai Phong
> Port Klang (West Port)
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
6.452.160₫
Chi tiết
THC 4.399.200₫
BILL 977.600₫
SEAL 219.960₫
TELEX 855.400₫
7.332.000₫ 13.784.160₫ 14-01-2024
  • Hiển thị