GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD
GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

Người liên hệ: Mr Dũng Đặng

Chức vụ: NHÂN VIÊN SALE

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 112 KHUẤT DUY TIẾN, QUẬN THANH XUÂN
  • 24.36228936/37
  • http://www.worldship.com.vn