GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD
GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

Người liên hệ: Mr Dũng Đặng

Chức vụ: NHÂN VIÊN SALE

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

2020-10-31 10:06

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Seoul, South Korea(ICN)
> Hanoi, Vietnam(HAN)
Incheon International Airport
Noi Bai International Airport
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
7.003.980 0
Phụ phí đã được bao gồm
7.003.980 10-11-2020

GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

2020-10-31 09:51

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
7 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.351.400
Chi tiết
THC 186.400 VNĐ / CBM
CFS 466.000 VNĐ / CBM
Bill fee 699.000 VNĐ / Set
1.281.500
Handling charge 582.500 VNĐ / Shipment
D/O 699.000 VNĐ / Set
2.632.900 10-11-2020

GLOBAL LOGISTICS & TRADING CO., LTD

2020-10-31 09:37

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
5.359.000 5.359.000 14-11-2020